SharePoint Governance

​SharePoint is heel veelzijdig. Het is een prima systeem voor documentmanagement, maar kan ook een raamwerk zijn voor intranet, extranet en internet. Of een combinatie hiervan. De veelzijdigheid en ongekende uitbreidingsmogelijkheden maken SharePoint heel populair. Maar er is een keerzijde. Wie vooraf niet goed nadenkt over de doelstellingen en het beleid van rollen, rechten en beheer, kan terechtkomen in een complexe, onbeheersbare IT-omgeving. Informatie is niet meer te vinden en het systeem wordt steeds trager. Fouten repareren is duur en levert veel ongemak op in de organisatie.

Wilt u 'in control' blijven op uw SharePoint-platform, stel dan tijdig een governance plan op. Daarin zijn de volgende zaken vastgelegd:
  • het doel van SharePoint binnen de organisatie;
  • rollen, verantwoordelijkheden en rechten binnen SharePoint;
  • de lifecycle van alle artifacts.

De aanpak van Motion10

Bezint eer ge begint. Dat is het uitgangspunt van de governance-aanpak van Motion10. Eerst nadenken over wat u met SharePoint wilt bereiken, wat de gebruiksregels zijn en hoe de architectuur in elkaar moet zitten voordat u het platform implementeert.

Motion10 heeft veel kennis van intranet- en DMS-systemen en kan onze governance-aanpak toepassen op uw nieuwe situatie. Wij organiseren workshops en interviews om de organisatie, informatiestructuur en IT in kaart te brengen. Daarin krijgen we ook een goed beeld van de wensen en eisen die u stelt aan SharePoint. Het resultaat is een plan waarmee u direct uit de voeten kunt en waarin veel aandacht is voor de adoptie in de organisatie, naleving van beleidsregels en resultaatmeting. Met onze governance-aanpak bent u ervan verzekerd dat uw SharePoint-omgeving oplevert wat u ervan verwacht. Zonder vervelende verrassingen achteraf.