Verandermanagement voor de digitale transformatie

De digitale transformatie draait om veel meer dan alleen technologie. Slim, agile en innovatief samenwerken begint bij adoptie van de digitale werkomgeving. Motion10 ontwikkelde de Cirkel van Vernieuwing als strategische methodiek voor het begeleiden van de verandering in organisaties.

De digitale werkomgeving

Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en op de continu veranderende wensen van jouw klant, moet je eerst jouw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Dan pas kunnen ze méér waarde gaan leveren voor jouw klant en voor de eigen organisatie. Bij de moderne werkomgeving kun je denken aan alles waarmee je jouw medewerkers faciliteert om hun werk te doen. De digitale werkplek is een cruciaal onderdeel van die moderne werkomgeving geworden.

Adoptie is cruciaal voor succesvolle verandering

Trajecten rondom digitaal samenwerken lopen vaak vast op adoptie; de omarming van nieuwe tooling door de organisatie. Waarom? De digitale werkplek moet in het geheel ingebed worden, in lijn met de strategische doelen van de organisatie, randvoorwaarden en de persoonlijke voorkeuren en doelen van de eindgebruikers. Zowel intern als extern, in die volgorde. Om de verandering in de organisatie te begeleiden, ontwikkelde Motion10 de Cirkel van Vernieuwing: een uitbreiding en verdieping van de bewezen succesvolle Modelkantoor aanpak.

Business paper: ``Adoptie als vanzelf``

Deze paper is bedoeld voor IT- en business managers die innovatie binnen hun organisatie mogelijk willen maken, met behulp van een digitale werkomgeving en andere nieuwe tools en denkwijzen. En voor leiders die willen weten hoe omarming van een nieuwe werkwijze en werkomgeving te bewerkstelligen.

Download de paper nu

De Cirkel van Vernieuwing

De Cirkel van Vernieuwing beschrijft de visie van Motion10 op het begeleiden van verandering in een organisatie. Met deze methodiek maakt je jouw organisatie klaar voor de toekomst, door innovatie en als continu proces neer te zetten. De cirkel is opgebouwd in drie fases: Focus op adoptie

  1. Ontdek en inspireer (rechtsboven). Wanneer je de visie en strategie voor de nieuw te implementeren digitale werkplek aligned heeft, resulteert dat in jouw Roadmap; jouw strategische stappenplan.
  2. Realiseer en implementeer. Je kunt nu pas de oplossingen bepalen en beginnen om de eerste werkende oplossingen op te gaan leveren, volgens de stappen van de Modelkantooraanpak.
  3. Gebruik en verbeter. Die oplossingen en het gebruik ervan, maar ook veranderingen in de markt en in de technologie, kunnen er dan weer voor zorgen dat er nieuwe ideeën ontstaan. Die nieuwe ideeën kunnen vervolgens zorgen voor een nieuw begin, in de fase van ontdekken en inspireren.

Je hebt ondertussen de resultaten continu gemonitord en bepaald wat de nieuwe oplossingen bijdragen aan de bedrijfsdoelen (KPI’s). Nuttige nieuwe oplossingen worden toegevoegd aan jouw Governance plan en de beheerde omgeving. Op den duur kun je opnieuw de visie en strategie van jouw organisatie en de doelen van de volgende implementatie met elkaar in lijn brengen, en zo gaat je verder met jouw eigen Cirkel van Vernieuwing.

Adoptie en verandermanagement

De Cirkel van Vernieuwing valt uiteen in de Cirkel van Innovatie en de Cirkel van Adoptie. De Cirkel van Innovatie is een strategisch en circulair model voor het begeleiden van technologie-gedreven verandering in een organisatie. De Cirkel van Adoptie gaat in op het belangrijkste aspect omtrent de digitale werkplek: Jouw organisatie voorbereiden en begeleiden in het eigen maken van de gevraagde veranderingen, zowel in werkwijze als cultuur.

Adoptie als onderdeel van betekenisvolle verandering

Het verschil tussen dit model en andere modellen is dat adoptie van de nieuwe digitale werkplek (of andere nieuwe tooling) niet meer als hoogste einddoel wordt beschouwd. Adoptie wordt nu een essentieel onderdeel van betekenisvolle verandering. En die verandering is nu het wezenlijke doel waar je met deze stappen naar streeft.

Een breed geaccepteerd virtueel kantoor

Onze specialisten hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met de verandering in organisaties rondom de het digitale samenwerken, zoals in Office 365. Met onze kennis en expertise helpen wij onze opdrachtgevers de digitale werkplek succesvol te implementeren. We helpen jouw mensen kennis op te bouwen van het platform. Wij brengen de doelen van jouw digitale werkomgeving in lijn met de strategische doelen vanjouw organisatie. En we betrekken jouw medewerkers actief, vanaf de start, zodat er snel een breed geaccepteerd virtueel kantoor ontstaat. Bekijk de case video van EP-Nuffic om te zien wat een sterke visie op adoptie op kan leveren voor een organisatie met complexe processen:

In het kort

““Wat vooral tot succes leidt: de wijze waarop je met elkaar gaat samenwerken. De Motion10 specialisten besteden veel tijd aan adoptie. Zó enthousiast en betrokken.””