Bouw & Installatie

Digitaal samenwerken met partners in projecten

Efficiënt samenwerken op basis van betrouwbare documenten en informatie

Opdrachtgevers in de bouw- en installatiesector zijn kritisch op prijs en kwaliteit. Samenwerking in de keten moet snel en efficiënt om goede marges te realiseren. Er is veel data beschikbaar. Dat biedt nieuwe kansen. Hoe helpt IT je om voorop te lopen?

  • Integratie in de keten. Door de applicaties van aannemers en partners te verbinden wordt de communicatie efficiënter.
  • In een consortium van bedrijven is het cruciaal dat de informatieverschaffing vlekkeloos verloopt. Daar is een integraal beeld van aanwezige projectdocumenten voor nodig.
  • De winstmarge staat onder druk. Real-time inzicht in commerciële KPI’s en trends in data ontdekken worden de norm.

Whitepaper: Integratie met behulp van Azure

Integratie is cruciaal in complexe applicatielandschappen: het is dé manier om de efficiëntie van jouw bedrijfsprocessen te verbeteren. Of de samenwerking met jouw aannemers te versnellen. Download nu de whitepaper!

Lees meer

Innoveren in de bouwketen

  • Ketenintegratie – Bij een samenwerking met grote aantallen onderaannemers is een stabiele integratiearchitectuur van groot belang. De organisatie wordt hierdoor ook meer flexibel. Een hybride integratie-oplossing op basis van Microsoft technologie is de eerste cruciale stap die je zet.
  • Digitale samenwerkingsomgeving – Steeds meer bouwbedrijven willen snel een digitale werkomgeving kunnen opzetten voor het uitwisselen van tekeningen, office documenten en projectdocumenten. De inzet van Microsoft Office 365 portalen helpt je hierbij. Je kunt anticiperen op projecten door de voortgang, taken, en het budget digitaal vast te leggen.
  • Business Intelligence – Als de winstmarge onder druk staat en er continu bijgestuurd moet worden op het budget, wordt de rol van een stabiele datawarehouse en BI oplossing groter. De datawarehouse kunt je onderbrengen in Microsoft SQL Server BI en de dashboards in Power BI.

Prettige en efficiënte manier van samenwerken

De manier van samenwerken met Motion10 is niet alleen prettig maar levert ook het beste resultaat op.

In de bouw- en installatiesector hebben wij ook gewerkt voor: