De transformatie naar een digitale overheid

De druk op lokale overheden is hoog. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben te maken met de toenemende noodzaak om de samenwerking met burgers en bedrijven te verbeteren. Daarnaast moet de samenwerking in de keten, met andere gemeenten, sneller en efficiënter. Lokale overheden moeten meer realiseren met minder middelen en budget. Kostenbeheersing en transparantie zijn steeds belangrijker geworden.

Een aantal grote uitdagingen:

  • Samenwerken in de keten door eenduidige gegevensuitwisseling met burgers, gemeentes en andere partijen.
  • Publiek en bestuur vragen om meer verantwoording, heldere besluitvorming en aantoonbare efficiency. Daarbij is slimme en real-time analyse van data nodig.
  • Digitaal samenwerken en het optimaliseren van de digitale dienstverlening aan burgers.

Benchmarkrapport: ICT trends lokale overheden 2016/2017

Dit rapport beschrijft de belangrijkste resultaten van het benchmarkonderzoek dat door Motion10 is uitgevoerd binnen de lokale overheden in Nederland. Download het rapport nu om de volledige resultaten te lezen, en tevens onze conclusies en aanbevelingen.

Lees meer

De digitale overheid

  • Ketensamenwerking – Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen provincies, gemeentes en andere partijen zorgt voor tijdwinst en besparing van kosten. Voor heldere processen en inzicht in statussen is applicatieintegratie van groot belang. U kunt daarbij denken aan een Enterprise Service Bus, gebaseerd op Microsoft technologie.
  • Zaakgericht werkenDe behoefte is groot om de status in het zaakdossier helder te hebben, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen. Complete dossiers en bijbehorende documenten moeten up-to-date zijn en voldoen aan de archiefwet. Motion10 bij de inrichting en implementatie van zaakgericht werken
  • Business Intelligence – Data moet betrouwbaar en consistent zijn. Analyses op KPI zoals kostenbesparing, ziekteverzuim en productiviteit wordt steeds belangrijker. Met Microsoft Business Intelligence zet u de volgende stap naar een datagedreven gemeente.

 

Betere dienstverlening voor de burger met beter inzicht in data

Als Serviceplein kom je dichterbij mensen – dat heeft ook te maken met de manier waarop we hier werken. Power BI helpt je dichterbij inzicht te krijgen.

Nardy Beckers, Manager Serviceplein Gemeente Alphen aan den Rijn

Motion10 benoemd als Microsoft Government Cloud Solutions Partner 2017

“De kracht van Motion10 is dat ze in staat zijn bij gemeentes en waterschappen enthousiasme te creëren, en vernieuwing te bewerkstelligen in het samenwerken. Onderscheidend is dat Motion10 daarna ook het brede cloud platform van Microsoft kan omzetten naar verdere oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van data, en het real time inzichtelijk maken van processen.”

Onze impact op de manier van werken voor gemeentes, waterschappen en de burgers die zij bedienen is groot. Motion10 draagt bij aan het werk dat overheden doen voor hun burgers, samenwerkingspartners of medewerkers.

Lees meer

In de sector lokale overheden hebben wij ook gewerkt voor: