Onderwijs

De nieuwe campus

Innovatie in het onderwijs

Zowel het middelbaar als het hoger beroepsonderwijs heeft te maken met allerlei uitdagingen. Informatie voor studenten en docenten moet steeds toegankelijker worden. Daarnaast wordt het meten van de kwaliteit van het onderwijs (opbrengstgericht werken) steeds belangrijker. Het onderwijs moet steeds meer realiseren met minder budget en middelen. Hoe innoveert je in het onderwijs om deze uitdagingen aan te gaan?

Een aantal grote uitdagingen:

  • Het onderwijs moet studenten voorbereiden op een nieuwe manier van leren, leven en werken. Innoveren, leren omgaan met grote hoeveelheden informatie en zelfsturend leren zijn daar onderdelen van. Ook docenten moeten efficiëntere samenwerkingsvormen moeten aannemen.
  • Het onderwijs moet steeds efficiënter werken en kosten beheersen: meer realiseren met minder budget. Real-time rapportages en trendanalyses zullen onderwijsinstellingen moeten helpen bij het opbrengstgericht werken.

Boek: Office 365 strategisch inzetten

Download hier gratis het Office 365 boek over hoe je dit platform kunt inzetten als digitale werkplek voor docenten, of als digitale leeromgeving voor studenten.

Lees meer

Innovatie mogelijk maken met IT

  • Digitale leer- en werkomgeving – De nieuwe digitale ‘schooltas’ waar alles in zit wat een student of docent nodig heeft. Eén omgeving die de leerling helemaal zelf samenstelt. Voorbeelden van nieuwe en zeer geschikte technologieën voor het inrichten van een persoonlijke leer- en werkomgeving zijn Office 365 en Office Mix. Met behulp van Power Apps kan informatie ook getoond worden via mobiele apps.
  • Datagedreven onderwijs – Business Intelligence technologie helpt je bij het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van studenten tijdens het leerproces. Maar ook om managers en bestuurders handvatten te bieden voor het maken van onderbouwde (investerings)beslissingen. De rol van een stabiele datawarehouse, bijvoorbeeld op basis van Microsoft SQL Server BI, wordt steeds belangrijker.
  • Applicatie-integratie – Steeds meer ontstaat de behoefte om specifieke informatie vanuit backoffice systemen zoals EduArte of Magister te tonen aan studenten en docenten. Bijvoorbeeld informatie over studiepunten, lesmateriaal en roosters. Je kunt zelfs nadenken over adaptief leermateriaal, waarbij iedere student over de voor hem of haar benodigde informatie beschikt. Met Microsoft API Management, Azure App Service of BizTalk kun je applicaties integreren en werk- of leerprocessen optimaliseren.

Flexibel platform en gestructureerde koppelingen

Wij zochten naar een platform waarmee applicaties op een flexibele, gestructureerde manier gekoppeld konden worden, tegen lagere kosten. BizTalk voldeed aan onze eisen en als onderwijsinstelling konden we dit platform gebruiken tegen hele lage licentiekosten.

In de onderwijssector hebben wij ook gewerkt voor: