Woningcorporaties

Interne & externe communicatie verbeteren

Op weg naar de digitale corporatie

De woningcorporatiemarkt is in beweging en staat in de publieke en politieke belangstelling. Corporaties moeten het – door tal van ontwikkelingen – met steeds minder middelen doen. ‘Meer met minder’ is dan ook een vaak gehanteerde kreet. Hoe gaat u om met deze ontwikkeling?

Een aantal grote uitdagingen:

  • Hoe kunt u de productiviteit verhogen met minder systemen en applicaties? En hoe zorgt u ervoor dat medewerkers overal en altijd toegang hebben tot informatie?
  • Hoe kunnen woningspcorporaties meer service verlenen met minder menselijke handelingen? Hoe zorgt u dat de informatie gemakkelijk gedeeld wordt met huurders? En met ketenpartners?
  • Hoe behaalt u meer kwaliteit met betere informatie? En hoe kunt u belangrijke kengetallen genereren om beter beslissingen te nemen?

Benchmarkrapport: ICT trends woningcorporaties voor 2016/2017

Met dit rapport bieden wij u de inzichten uit het benchmarkonderzoek dat Motion10 uitvoerde onder woningcorporaties in Nederland. Wat zijn de uitdagingen, en hoe kan ICT u helpen om daarop in te spelen?

Download nu het benchmarkrapport voor woningcorporaties

Verbinden van mensen en systemen

  • De digitale werkplek Interne en externe samenwerking verbetert u door de informatie overal toegankelijk te maken. Via een persoonlijke werkplek, waarbij de medewerker alleen de voor hem of haar relevante informatie inziet. Dit realiseert u door ons ‘Digitale Werkplek’ concept. Dit concept is gebaseerd op Microsoft SharePoint of Office 365 en de Motion10 Modelkantoor aanpak.
  • KetenintegratieWoningcorporaties die op een uniforme, gestandaardiseerde wijze willen integreren, kunnen aan de slag met VERA as a Service, een Enterprise Service Bus in de public of private cloud, maar ook on-premises. U kunt direct aan de slag met koppelingen met onder andere het GBA, Woningnet, VABI, huurdersportalen, uw ERP-systeem, enzovoort.
  • Corporatie dashboardCorporaties die beter willen sturen op operationeel, tactisch en strategisch niveau denken na over de inzet van business intelligence. Het corporatie dashboard van Motion10 stelt u in staat om beter te beslissen en te sturen op KPI’s zoals leegstanden per wijk of huurderving per periode en oorzaken.

 

Adoptie is het belangrijkste

Ten slotte: adoptie is met afstand het belangrijkste aspect van zo’n traject. Vanuit mens-optiek kijken naar wat zo’n grote stap doet met je organisatie.

In de woningcorporatie sector hebben wij ook gewerkt voor: