Laagdrempelig samenwerken met Microsoft Teams

De SBB vervult een belangrijke maatschappelijke functie als brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Om het werk makkelijker te maken en zo de dienstverlening beter en efficiënter te maken, wilde de organisatie haar medewerkers op een laagdrempelige manier laten samenwerken met behulp van Microsoft Teams. Wim Dankfort van SBB vertelt in het kort hoe dat traject is verlopen, hoe er voor adoptie is gezorgd en wat de voorlopige resultaten zijn.

In het kort

“We zien dat 70% van de buitendienst collega’s intensief gebruikmaakt van Teams op de manier zoals we dit hebben voorzien.”

Implementatie- en adoptie met Motion10

SBB is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Het doel van de organisatie is te zorgen dat studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan, en dat bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben.

Wim Dankfort is projectleider voor ELLE [Efficiënt Leuk Laagdrempelig Effectief], het programma waarmee het voor medewerkers van SBB gemakkelijker moet worden om samen te werken op basis van de Office 365 suite, en met name Teams en SharePoint.

Vier maanden na de livegang gingen we in gesprek met Wim. Hij vertelt kort over de uitdaging die er lag, hoe het implementatie- en adoptietraject met Motion10 is verlopen en wat de voorlopige resultaten zijn.

Aandacht voor adoptie

Samen met de adoptiespecialist van Motion10, Manisha Dewki, hebben we diverse communicatie- en benaderingstechnieken ingezet.

Gemakkelijk digitaal samenwerken met Microsoft Teams

Wim: “We wilden dat onze 450 collega’s buitendienst en 200 collega’s binnendienst laagdrempeliger konden communiceren en gemakkelijker documenten konden vinden en delen via SharePoint. De introductie van Microsoft Teams zou dat mogelijk maken.”

Microsoft Teams is de plaats waar verschillende onderdelen en apps uit de Office 365 suite samen moeten komen voor een prettige, overzichtelijke en toegankelijke ervaring van de digitale werkomgeving.

De adoptie van Teams stimuleren

Het was voor SBB duidelijk dat enkel een technische implementatie niet het gewenste resultaat zou opleveren. Van meet af aan was er de aandacht voor het begeleiden van de verandering en voor adoptie, om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Voor ondersteuning bij de implementatie en adoptie werd gekozen voor Microsoft-partner Motion10. Hoe verliep deze samenwerking?

Adoptie-aanpak en resultaat

Wim: ”Motion10 heeft in eerste instantie de infra rond MS Teams en SharePoint opgezet en daarna is onder mijn leiding met hulp van een adoptiespecialist van Motion10 de organisatie uitrol gestart.

Samen met de adoptiespecialist van Motion10, Manisha Dewki, hebben we diverse communicatie- en benaderingstechnieken ingezet. Zoals presentaties, klassikale trainingen in het land en op ons hoofdkantoor in Zoetermeer. Via wekelijkse berichtgeving en oproepen op de intranet homepage van SBB bleef iedereen op de hoogte.”

70% medewerkers gebruikt Teams zoals voorzien

Het doel was om ervoor te zorgen dat medewerkers op een laagdrempelige manier zouden samenwerken en gemakkelijker documenten konden vinden. In hoeverre kan Wim nu stellen dat met de ingebruikname van de nieuwe Microsoft-producten is voldaan aan de wensen en het invullen van die uitdaging?

Wim: “ Nu ruim vier maanden na de uitrol zien we dat 70% van de buitendienst collega’s intensief gebruikmaakt van Teams op de manier zoals we dit hebben voorzien. Ook de bedoelde interactie tussen de collega’s in de binnen- en buitendienst neemt via speciaal hiervoor gevormde Microsoft Teams gestaag toe.”