Menu

De burger centraal

Meer werk verrichten met minder mensen. Net als veel andere gemeenten werd ook Halderberge met deze uitdaging geconfronteerd. De inzet van SharePoint 2013 helpt de gemeente haar processen snel en gestroomlijnd te laten verlopen. Al vanaf de start levert dit aantoonbaar resultaat op; SharePoint wordt steeds meer bedrijfskritisch. Het zorgt ervoor dat gemeente Halderberge klaar is voor de toekomst en de burger centraal kan stellen.

  • Het management kan nu sneller beslissen en keuzes maken op basis van de juiste informatie. De gemeente is dus veel beter ‘in control’.
  • Medewerkers kunnen veel efficiënter werken: voorheen besteedden ze 40 procent meer tijd aan het zoeken naar de juiste documenten.
  • Binnen de gemeentelijke organisatie wordt enthousiast gereageerd op SharePoint 2013. De medewerkers ervaren dat de processen duidelijk en efficiënt verlopen.
  • Doordat medewerkers efficiënter kunnen werken, kan de gemeente ook daadwerkelijk meer bereiken met evenveel mensen.

De binnenkant op orde voor betere service

Door besparingen vanuit de centrale overheid moeten wij meer werk verrichten met minder mensen. Bovendien willen we met onze tijd meegaan. Veel burgers en bedrijven willen hun aanvragen via internet doen en processen verlopen steeds vaker digitaal.

Over Halderberge

In het hart van West-Brabant ligt de bloeiende gemeente Halderberge met 30.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel en Stampersgat en beslaat 75 km2. Halderberge heeft een sterk toeristisch en recreatief karakter, maar kenmerkt zich ook door bedrijvigheid in de industriële, logistieke en agrarische sector.

Reorganisatie en cultuuromslag

Wij spreken met Fons van Oosterhout, CIO van gemeente Halderberge.“Door besparingen vanuit de centrale overheid moeten wij meer werk verrichten met minder mensen. Bovendien willen we met onze tijd meegaan. Veel burgers en bedrijven willen hun aanvragen via internet doen en processen verlopen steeds vaker digitaal. We zijn van oudsher een traditionele gemeente en dachten altijd wel te weten wat de burger wil. Dat is echter niet genoeg. We wilden ons ontwikkelen tot een organisatie die meetbaar maakt wat burgers en bedrijven willen. Daarom hebben we onze werkprocessen flink onder de loep genomen. In de praktijk betekent dit dat al onze medewerkers anders gaan werken. Er volgde een reorganisatie en cultuuromslag die veel voeten in de aarde hadden.”

Volledige aandacht aan de burger

De gemeente besloot onder andere de Informatisering & Automatisering en Dienstverlening samen te voegen. Samen hebben zij de opdracht de interne organisatie te ontzorgen, zodat de medewerkers hun volledige aandacht aan de burger, bedrijven en instellingen kunnen geven. Fons van Oosterhout is blij met de gecombineerde afdeling: “Vroeger was automatisering een eilandje. Nu zien we dat we veel beter kennis delen. Informatisering wordt veel centraler geregeld en mag ook (mee)beslissen over werkprocessen en de manier waarop mensen werken. Wij laten mensen uit de hele organisatie actief meedenken over ICT- aangelegenheden. Zo verbeteren we niet alleen de kwaliteit van onze dienstverlening, maar krijgen we ook meer commitment.”

 

Toverdoos

Fons van Oosterhout is enthousiast over de Microsoft-technologie en SharePoint: “Vanaf dag één zag ik al vele voordelen. Het is voor mij een toverdoos: je kunt er alles mee. Maar je moet de juiste mensen en expertise in huis hebben. Mensen die vanuit strategisch oogpunt iets kunnen ontwikkelen en implementeren. Wij zijn blij met Motion10 als partner. Zij zijn sterk in integratie en het koppelen met line- of-businesssystemen. Die expertise zal in de toekomst nog goed van pas komen. Vanaf het begin was er een klik. Wij ervaren Motion10 als een betrouwbare en vaardige partij die hoge kwaliteit levert.”

Resultaten en toekomst

Gemeente Halderberge gebruikt het SharePoint 2013-platform naar volle tevredenheid. “Als de Raad vroeger informatie aanvroeg, verliep het proces van accorderen, uitvoeren en terugkoppelen via Excel-lijstjes, mails en mondelinge contacten. Daardoor verliep het proces traag, was de status niet inzichtelijk en bovendien was het maar de vraag of de informatie actueel was. Met SharePoint 2013 verlopen de processen een stuk gesmeerder”, aldus Fons van Oosterhout. “Als de Raad nu iets aanvraagt, wordt er automatisch een workflow geactiveerd waardoor het College van Bestuur kan accorderen. De organisatie krijgt vervolgens automatisch taken toebedeeld. Elke medewerker kan zijn eigen taken oppakken. Door middel van workflows, taken en activiteiten kan men real-time inzien waar het proces zich bevindt. Bovendien blijven de documenten in de juiste versie beschikbaar. Daarnaast kan SharePoint heel makkelijk ongestructureerde informatie op een gestructureerde manier naar boven halen. Daardoor kan het management sneller beslissen en keuzes maken op basis van de juiste informatie. We zijn veel beter ‘in control’ gedurende het hele proces.”

De beheersmatige en financiële voordelen van de cloud

Wij willen in de toekomst meer met Office 365 gaan doen. Ik ben van mening dat wij 80 procent wel in de cloud kunnen opslaan. Dit heeft beheersmatig en financieel veel voordelen.

Office 365 als perfecte hulpmiddel

“SharePoint zal nog verder ontwikkeld worden, samen met Motion10. Wij hebben nu onder meer nieuwe werkprocessen voor de MT-lijsten, raadslijsten en vergaderlijsten ontwikkeld.Verder werken wij met My Sites, zodat de juiste informatie, kennis, expertise sneller gevonden kunnen worden. Als je wilt weten wie expert is op het gebied van grondvervuiling,kun je via My Sites direct achterhalen bij welke collega je moet zijn, of hij of zij aan het werk is en op welke locatie. Verder hebben we met Motion10 een strategieadvies rapport en een governance plan opgezet. Wij werken samen volgens de scrummethodiek, waarbij we Office 365 gebruiken om de scrumontwikkelingen bij te houden. Door middel van korte iteraties kunnen wij snel inspelen op de gewenste functionaliteiten. Verder gebruiken wij Office 365 als testomgeving en om nieuwe apps uit te proberen.

Wij willen in de toekomst meer met Office 365 gaan doen. Ik ben van mening dat wij 80 procent wel in de cloud kunnen opslaan. Dit heeft beheersmatig en financieel veel voordelen. Als wij bijvoorbeeld onze e-mailomgeving uitbesteden, scheelt dat ons enorm veel energie en tijd.”

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt enthousiast gereageerd op SharePoint 2013. De medewerkers ervaren dat de processen duidelijk en efficiënt verlopen. Zij hebben altijd inzicht in de voortgang van hun werk en activiteiten. Bovendien zijn versiebeheer en samenwerken in de juiste documenten een stuk eenvoudiger. Dit sluit naadloos aan bij de opdracht waar gemeente Halderberge voor staat: meer werk met minder mensen. De medewerkers worden ontzorgd en men kan zich nu inhoudelijk bezighouden met hun werkzaamheden. Fons van Oosterhout: “We kunnen aantoonbaar maken dat medewerkers efficiënter werken: voorheen besteedden we 40 procent meer tijd aan het zoeken naar de juiste documenten. Een enorme verhoging van de productiviteit dus”.

Prettige en effectieve werkwijze

In het kort

“De manier van samenwerken met Motion10 is niet alleen prettig maar levert ook het beste resultaat op.”

Organisatiebreed samenwerkingsplatform

SharePoint zal een grote rol innemen in de organisatie. “Wij willen maximaal informatie ontsluiten en SharePoint inzetten voor alle processen. Al onze 200 medewerkers moeten gemakkelijk toegang krijgen tot de benodigde informatie, ongeacht tijd, locatie en device. Niet alleen mensen uit onze gemeentelijke organisatie, maar ook raadsleden en fractiemedewerkers. Daarnaast moeten burgers en bedrijven kunnen inloggen, bijvoorbeeld voor paspoort- en vergunningsaanvragen. Momenteel werken wij in onze organisatie met 270 applicaties. Al deze applicaties moeten met elkaar gaan communiceren. Alleen zo kunnen wij integraal samenwerken.”

Bedrijfskritisch platform voor de toekomst

SharePoint wordt steeds meer bedrijfskritisch voor gemeente Halderberge. “Wij hebben een paar belangrijke line-of-business-systemen, zoals Centric en Verseon. Ik ga ervan uit dat 60 procent van de processen die we nu hebben vanuit backoffice-applicaties komen. Daar waar SharePoint zorgt voor de ondersteuning van de processen, zorgen de backoffice-applicaties voor de opslag. Dit zal in de toekomst allemaal samenkomen in SharePoint. Een voorbeeld hiervan is ons Document Management Systeem (Verseon). Dit systeem functioneert wel op zichzelf. Een medewerker kan op de juiste manier een vraag of verzoek afhandelen. Echter, nu kunnen we nog geen inzicht verkrijgen in de voortgang van de afhandeling en rapportages creëren. SharePoint kan dit gelukkig wel door middel van de BI functionaliteiten.”