Het Moderne Dataplatform voor Woningcorporaties

Stadlander is een woningcorporatie met ongeveer 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Innoveren met behulp van data is een speerpunt voor de vooruitstrevende woningcorporatie. De woningcorporatie heeft hiertoe een aparte afdeling Datamanagement opgericht, die rechtstreeks rapporteert aan het Directieteam. De uitdaging: de huurder beter bedienen met behulp van de beschikbare data. Hoe helpt het moderne Dataplatform Woon365 daarbij en hoe kijkt Stadlander nu naar de toekomst?

Geerard van Giessel, Datamanager bij Stadlander: “Binnen Stadlander is veel data beschikbaar die we tot nu toe onvoldoende benutten. Door deze data te ontsluiten, te koppelen en aan te vullen met externe data zijn we in staat om betrouwbare beleidsondersteunende analyses te ontwikkelen.”

Het Datamanagementteam realiseerde zich dat ze eerst de data op orde moesten hebben. Dat betekent een Dataplatform met daarin alle relevante bronnen gekoppeld, zodat ze klaar zijn om stappen te kunnen maken in het innoveren met data.

Framework voor een Dataplatform voor woningcorporaties

Stadlander is op zoek gegaan naar een partij die ervaring had met een Dataplatform voor de sector wonen, en met het ontsluiten van bronnen en -applicaties die in die sector gebruikt worden. Het framework, Woon365 dat Motion10 in de markt heeft gezet, is voor hen aanleiding om met Motion10 samen te werken. Woon365 is een generiek Dataplatform, ontwikkeld voor én door woningcorporaties.

Geerard van Giessel: “We hebben Motion10 geselecteerd op basis van het beschikbare product en de kennis en ervaring van de medewerkers. Motion10 heeft een framework in de markt gezet bij een aantal woningcorporaties. We hebben het product van Motion10 aangekocht en in samenwerking met Motion10 aangepast op onze applicaties en het Stadlander generieke datamodel. Door het gebruik van het framework zijn we in staat geweest om in korte tijd ons dataplatform in te richten en te starten met datavisualisaties en data-analyses.”

Wij zijn samen echt één team geworden in de loop van de tijd.

Prettige, nauwe samenwerking

Projectmedewerkers van Stadlander en Motion10 hebben nauw met elkaar samengewerkt tijdens de bouw van het Dataplatform. Geerard: “Een goede samenwerking met Motion10 is voor ons een voorwaarde geweest om tijdig het gewenste resultaat te kunnen halen. Een gecombineerd team van vier medewerkers van Motion10 en vier van Stadlander werkt intensief samen en is resultaatgericht.

Met strak plannen, overleggen en bijsturen indien nodig hebben we in een hoog tempo onze applicaties ontsloten binnen het Motion10 framework. De samenwerking verloopt in een goede en open sfeer waardoor het team optimaal kan presteren. Wij zijn samen echt één team geworden in de loop van de tijd.

Welke tips zou Geerard meegeven aan woningcorporaties die óók meer waarde uit hun data willen halen?

  • “Een toegewijde Datamanagementafdeling inrichten. Dit is niet een business case die je heel makkelijk in euro’s uitdrukt; dat is heel lastig. Maar goed: het zijn ontwikkelingen die je gewoon niet kunt weglaten. Als je niet meedoet, ga je achterlopen bij je collega-woningcorporaties.
  • De stappen één voor één maken. Je ziet vaak dat dergelijke initiatieven stuiten op de ambitie, omdat men de ambitie te hoog legt. Je moet beginnen met kleine stappen, en met die kleine stappen resultaat behalen.
  • Stap één is het laten zien wat je hebt, op een mooie, interactieve manier. Stap twee is het doen van analyses om te kunnen beantwoorden van waarom-vragen. Stap drie is dan het doen van voorspellende analyses – en dat is vaak al de ambitie bij de start van dergelijke projecten. Mijn advies is dus om juist niet bij stap drie te beginnen.”

Het resultaat: een modern en flexibel Dataplatform

Wat heeft de samenwerking met Motion10 Stadlander precies opgeleverd?

Per 1 juli 2020 is het Dataplatform van de woningcorporatie operationeel, waarin data vanuit Tobias AX (Aareon), Salesforce, ZuidWestWonen (het Woonruimteverdeelsysteem van de regio), CBS data en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met elkaar gecombineerd worden. Op basis van deze data ontwikkelt Stadlander met PowerBI datavisualisaties en -analyses. Stadlander heeft dan een operationele afdeling die rapportages en analyses ontwikkelt voor de gehele organisatie.

Met de combinatie van deze verschillende soorten data kan Stadlander een slag maken in de professionalisering van hun strategische- en tactische stuurinformatie. Dit maakt betere sturing intern mogelijk, wat dan weer de basis zal leggen voor verdere procesoptimalisatie.

Hoe kijkt de organisatie naar de resultaten van de samenwerking met Motion10 tot nu toe? Geerard van Giessel: “Uiteindelijk is het één projectteam geweest dat dit resultaat behaald heeft. We hebben binnen één jaar het Dataplatform operationeel met de eerste visualisaties en analyses. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn.”

De eerste reacties

Het Datamanagementteam van woningcorporatie Stadlander is nu met gebruikersgroepen aan het testen, de eerste reacties vanuit de organisatie zijn heel positief.

Geerard: “Het blijkt dat visualisaties al dan niet gecombineerd met geografische weergaven veel waardering opleveren. Als je deze visualisaties verrijkt met analyses dan ontstaat er stuurinformatie die voorheen enkel via complexe downloads en Excel rapportages beschikbaar was. Deze Excel rapportages zijn tijdsintensief, foutgevoelig en eenmalig. De huidige BI tools bieden veel functionaliteit en gebruiksgemak, en dat scoort binnen onze organisatie.

Innovatieve woningcorporatie

Stadlander valt als woningcorporatie op in de bereidheid en zelfs gedrevenheid om echt vooruitstrevend en innovatief te willen zijn. De organisatie is steeds op zoek naar manieren om de innovaties die in andere sectoren al gemeengoed lijken, ook in de sector wonen toe te kunnen passen. Wat zijn volgende stappen voor Stadlander, als het gaat om digitale transformatie en innovatie?

Geerard van Giessel: “We hebben met het ontsluiten van de verschillende databronnen de basis gelegd voor datavisualisaties en data-analyses. De volgende stap is het ontwikkelen van voorspellende analyses. Wij gaan nu van ‘wat is er gebeurd?’ en ‘waarom is het gebeurd?’ naar ‘wat gaat er gebeuren?’ en dat – het doen van voorspellingen – is onze uitdaging voor 2021!”

Over Stadlander

Stadlander is een woningcorporatie met ongeveer 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Stadlander staat voor het duurzaam huisvesten van mensen die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien. Samen met partners werkt Stadlander aan duurzame wijken en kernen waarin het prettig wonen is.

Meer weten over Woon365

Wilt u meer weten over Woon365, het generieke Dataplatform ontwikkeld voor én door woningcorporaties? Download dan hier de video van het webinar ‘Het geheim achter de data-gedreven woningcorporaties’.

Lees verder

Woon365 Data & AI