Azure App Service

Slimme web-apps en mobiele apps maken

  • Web-apps en mobiele apps maken voor alle platforms en apparaten
  • Verbind apps met on-premises toepassingen
  • Integreer uw apps met SaaS-oplossingen
  • Automatiseer bedrijfsprocessen

Gemakkelijk en veilig bruikbare apps maken voor alle platforms en apparaten

App Service is een Platform as a Service-product (PaaS) van Microsoft Azure , waarmee je gemakkelijker web-apps en mobiele apps maakt voor alle platforms en apparaten. Met Azure worden jouw apps uitgevoerd op volledig beheerde virtuele machines (VM’s), waarbij je kunt kiezen uit gedeelde VM-resources of toegewezen VM’s. App Service voldoet aan de vereisten van ISO, SOC en PCI. Waar Power Apps het bouwen van applicaties makkelijker maakt voor eindgebruikers, biedt Azure App Services de ontwikkelaar de extra mogelijkheden die hij zoekt.

Functionaliteit van eerdere Azure Websites en Azure Mobile Services in één service

App Service bevat de functionaliteiten voor web-apps en mobiele apps die eerder afzonderlijk verkrijgbaar waren in Azure Websites en Azure Mobile Services. De nieuwe service bevat daarnaast ook nieuwe mogelijkheden voor het automatiseren van bedrijfsprocessen en het hosten van cloud-API’s. Omdat App Service één geïntegreerde service is, kun je diverse onderdelen, waaronder websites, back-ends van mobiele apps, RESTful API’s en bedrijfsprocessen, samenvoegen en beheren vanuit één oplossing.

De verschillende apps binnen Azure App Service

App Service bevat verschillende app-typen, die zijn bedoeld voor specifieke typen workloads:

  • Web-apps: voor het hosten van websites en -toepassingen.
  • Mobiele apps: voor het hosten van mobiele apps.
  • API-apps: voor het hosten van cloud-API’s.
  • Logische apps: voor het automatiseren van de toegang tot en het gebruik van gegevens tussen clouds, zonder code te hoeven schrijven.

Steeds meer mogelijkheden met App Services

De mogelijkheden en de bibliotheek met beschikbare standaardcomponenten zijn nu al zeer uitgebreid, en groeien continu. Zo ondersteunt App Service verschillende talen en frameworks (onder andere ASP.NET, Node.js., Java, PHP, en Python). Je kunt gemakkelijk continue integratie en implementatie instellen met Visual Studio Team Services, GitHub of BitBucket, en altijd handmatig óf automatisch op- of uitschalen. In de Azure Marketplace kun je kiezen uit een uitgebreide lijst met toepassingssjablonen, waarmee je een wizard kunt gebruiken voor de installatie van veelgebruikte open-source software zoals WordPress, Joomla en Drupal.

Azure Integration whitepaper

IT-middelen zoals Azure moeten zo worden ingezet dat ze de grootste commerciële waarde voor jouw organisatie opleveren. Door Azure Logic Apps tussen jouw toepassingen, portals en apps te implementeren, kun je handmatige en directe  integratielijnen (‘spaghetti’) hiertussen elimineren en een beter beheersbaar integratieplatform (‘lasagna’) creëren. In deze whitepaper beschrijft Gijs in ’t Veld een aantal thema’s die kunnen helpen om bedrijfsprocessen – en daarmee jouw bedrijfsresultaat – te verbeteren, en die de feitelijke commerciële waarde van een iPaaS-oplossing – zoals Logic Apps van Microsoft Azure – bewijzen.

Download de whitepaper over Azure integration

Data veilig en éénduidig beschikbaar en nuttig maken

Motion10 heeft een schat aan ervaring met het integreren en beschikbaar maken van informatie uit verschillende bronnen. Onze integratiespecialisten helpen je het beste uit jouw IT-omgeving te halen, ook als je werkt met een grote verscheidenheid aan systemen en databases. Jouw cloud of hybride integratieplatform is de plaats waar de informatie vanuit onderliggende systemen samenkomt, en van waaruit die informatie éénduidig beschikbaar wordt gesteld. Voor klanten, partners, en jouw eigen medewerkers. Onze experts maken hierbij gebruik van eenduidig toepasbare integratiepatronen en best practices, en herbruikbare componenten voor foutafhandeling, monitoring en beheer. Zo maak je op heel praktische wijze gebruik van onze ervaring. Ook in de cloud, bij het bouwen van apps met Azure App Service.