De Basis op Orde

Vertaalslag van visie en strategie naar de praktijk

  • In interactieve sessies koppelen we onze experts aan uw specialisten.
  • Het fundament voor een toekomstvaste, schaalbare oplossing.
  • Samen leggen we de basis voor De Route naar Succes.

Vertaalslag van visie en strategie naar de praktijk

Als opmaat voor De Route naar Succes, zorgen we dat DBasis op Orde is. We leggen een solide fundament onder het verdere ontwerp, implementatie- en adoptietraject. 

Huidige en gewenste situatie

De visie en cloudstrategie zijn vastgesteldDe businesscase is bepaald. We hebben helder wat de digitale innovatie gaat betekenen voor de organisatieAls eerste stap in De Route naar Succes zetten we in De Basis op Orde een belangrijke stapde vertaalslag naar de praktijk. Hiervoor analyseren we de huidige en gewenste situatie en gaan we dieper in op uw processen, het applicatielandschap, databronnen, werkwijzen en doelgroepen. 

Interactieve sessies met concrete resultaten

In enkele interactieve Basis op Orde-sessies, koppelen we onze experts aan uw business verantwoordelijken en specialisten als informatiemanagersarchitecten, ontwikkelaars, beheerders en domeinspecialisten. Met hen delen we onze visie, knowhow en technische best practicesWe halen zoveel mogelijk informatie op over uw organisatieprocessen, stakeholders, applicaties, ambities, vraagstukkenetc. Ueisen en wensen vertalen we naar mogelijke oplossingen en werkscenario’s, en samen met u nemen we besluiten over belangrijke issues als beheer en security. Ook de menskant is hier een belangrijk onderdeel als fundament voor een breed gedragen roadmap

De basisspelregels uit het strategisch architectuuradvies hebben de basis op orde gebracht en het zo écht mogelijk maakt dat dit project in sneltreinvaart is verlopen.

Samenwerken als partners 

De Basis op Orde levert een schat aan inzichten op voor de volgende stap: De Route naar Succes. Om focus te houden vertalen we de uitkomsten in een heldere roadmap en een geprioriteerde backlog. Een gedegen architectuur zorgt ervoor dat we snel aan de slag kunnen om een toekomstvaste, betaalbare, veilige en schaalbare oplossing te realiseren. We vormen een PitWall-team waarin we als partners samenwerken. Samen bepalen we planning, werkwijze en verantwoordelijkheden. In deze fase stellen we ook vast hoe medewerkers en andere stakeholders worden meegenomen in deze verandering. 

 

Vervolgstap: De Route naar Succes 

De Basis op Orde is de eerste mijlpaal in De Route naar Succes en zorgt ervoor dat de weg vrij is voor een succesvolle digitale innovatie. De werkvoorraad is bepaald, het bouwplan is gereed en het team is er klaar voor. In De Route naar Succes bouwt het PitWall-team door op deze basis om maximale waarde te halen uit de cloud-strategie. 

 

Meer weten of direct aan de slag met PitWall?

Laat uw gegevens achter en krijg advies van onze experts.

Neem contact op

PitWall: Managed Cloud by Motion10

PitWall is onze aanpak voor doorlopende digitale innovatie. Met een doordachte cloudstrategie en een goed beheersbare cloudomgeving voor alle typen data, integraties, applicaties en werkplekken, helpen we organisaties continu maximale waarde te halen uit digitale vernieuwing. Als ervaren strategisch technology partner nemen we IT én business mee op de digitale weg naar succes.

Met focus op strategie en business value realiseren we een managed cloud-omgeving die stabiel, veilig, kostenefficiënt en schaalbaar is. Motion10 begrijpt uw business-uitdagingen, beheerst de meest recente cloudoplossingen en ontzorgt uw organisatie optimaal met 24/7 beheer.

Lees meer over de PitWall