Welke factoren bepalen het succes van je IT-project?

Adoptie en ROI van IT-oplossingen verhogen

IT-projecten brengen vaak niet de van tevoren verwachte meerwaarde, vaak door gebrekkige adoptie en vage doelstellingen. We zien nog steeds vaak dat er te weinig aandacht is voor de zogenaamde ‘zachte’ factoren, die het grootste gedeelte van het resultaat bepalen. Hoe maak je van een IT-project dan wel een succes?

Er kleven inmiddels veel positieve maar ook negatieve associaties aan termen als ‘De Digitale Transformatie’ of de ‘Digitale Werkplek’. Dat komt onder andere doordat processen of oplossingen in dit kader – wanneer slim en strategisch toegepast – enorm veel toevoegen aan het succes, de groei en de concurrentiepositie van organisaties. Maar deze termen roepen evenveel frustratie en weerstand op wanneer successen achterblijven.

IT-projecten behalen vaak niet de van tevoren bedachte meerwaarde. Er worden flinke investeringen gedaan met de beste intenties, gebaseerd op vage aspiraties zoals “dichter bij de klant staan” of “efficiënter werken” – in plaats van concrete te behalen resultaten. Vervolgens wordt een product of oplossing gelanceerd, maar gebruiken mensen het niet, of mondjesmaat en niet op de juiste manier. Dat kost veel geld.

Zet de mens centraal en maak je doelen concreet

De matige adoptie van nieuwe tools wordt veroorzaakt doordat organisaties nog altijd teveel focussen op de zogenaamde ‘harde factoren’ van IT-projecten; de organisatie, omzet en winst, processen, structuren en infrastructuur. De focus ligt nog te vaak op ‘de bovenkant van de ijsberg’. Maar zien we ook wat er onder de oppervlakte gebeurt?

[caption id="attachment_8195" align="alignnone" width="1024"]De zachte factoren bepalen het succes van je IT-project IT-projecten brengen vaak niet de van tevoren verwachte meerwaarde, vaak door gebrekkige adoptie en vage doelstellingen.[/caption]

De zogenaamde zachte factoren bepalen juist het overgrote gedeelte van het succes van een IT-project of eender welk veranderingsproces. De mens is de sleutel van succesvolle projecten.

Naast het centraal zetten van de mensen – en gekoppeld daaraan – is het zeer belangrijk dat doelstellingen zo concreet mogelijk worden vastgelegd.

Whitepaper over de adoptie van IT-middelen

Van echt succes bij IT-projecten kun je pas spreken als na implementatie zoveel mogelijk medewerkers van de beoogde doelgroep op de juiste manier gebruik maken van nieuwe mogelijkheden, en dit merkbaar verschil maakt in hun resultaten. Maar hoe bereik je dat?

Dat is het hoofdonderwerp van onze nieuwste whitepaper: “De sleutel voor succesvolle IT-projecten”. Onze hoofdvraag:

Hoe maak je een succes van IT-projecten?

Ons antwoord op hoofdlijnen: door te focussen op het daadwerkelijke succes; de concreet te behalen resultaten, en op de succesfactoren; de afhankelijkheid van de mens voor het behalen van die resultaten. Het is daarbij van groot belang om gebruik te maken van een integrale adoptie- en veranderaanpak waarbij je de mens centraal stelt en de doelstellingen zo concreet mogelijk maakt.

In de whitepaper bespreken wij onze visie op het belang van proactief verandermanagement. We bespreken daarbij het belang van een duidelijke ‘Why’ voor een project en de uitlijning van die ‘Why’ met de persoonlijke bijdrage van elke individuele medewerker.

In het daaropvolgende hoofdstuk bieden wij adviezen en tips ten aanzien van de aanpak die de kans op succesvolle adoptie maximaliseert. Het zo concreet mogelijk maken van de doelstellingen en een focus op de mens zijn daarbij cruciale factoren.

Ten slotte laten we zien hoe je met behulp van een Adoptiescan kunt inschatten wat de eerste stappen zijn voor het enthousiast in gebruik laten nemen van een nieuwe tool in jouw organisatie.

Meer weten? Download de paper nu

In de nieuwe whitepaper “De mens als sleutel voor succesvolle IT-projecten” lees je alles over onze visie en aanpak rondom het succesvol laten omarmen en gebruiken van (nieuwe) IT-oplossingen door de mensen in je organisatie. Mis deze inzichten niet en download de paper nu.