Menu

Digitale innovatie: benchmark van de benchmarks

We bespreken in een serie van vier artikelen het Gartner Pace-layer model – een methodiek voor het indelen, selecteren, managen en beheren van applicaties. En aan de hand daarvan hoe u gebruik kunt maken van kansen die een groot gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven laat liggen, ten aanzien van integratie, de cloud, en business intelligence. Kansen die u kunt gebruiken om uw organisatie wendbaarder en meer customer centric te helpen worden.

Motion10 voerde dit jaar enkele onderzoeken uit naar de kijk op en toepassing van ICT in verschillende sectoren in Nederland. Daarbij werden tientallen bedrijven in de logistieke sector onderzocht, in de sector wonen, en in werkvelden als de zorg, de bouw, en in het onderwijs. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in benchmarkrapporten, die door consultants met ervaring in de ICT én in het betreffende werkveld zijn voorzien van een conclusie en aanbevelingen. De benchmarkrapporten vindt u op de diverse branchepagina’s op de website van Motion10.

Overeenkomsten tussen uiteenlopende markten

Wat opvalt als we kijken naar de resultaten van de onderzoeken in deze zeer uiteenlopende werkvelden, is dat er ook aardig wat overeenkomsten zijn. En dat in verschillende sectoren dezelfde kansen voor innovatie over het hoofd lijken te worden gezien.

In de onderzoeksresultaten komt een aantal zaken naar voren die gelden voor organisaties in alle onderzochte sectoren:

  • Bij interactie met de klant denkt men al snel aan portalen of apps.
  • Er draaien voornamelijk nog enkel commodity applicaties in de cloud.
  • Business intelligence draait om rapporten en dashboards.
  • Applicatie-integratie en het besef van de bijzondere mogelijkheden die de cloud bieden, blijven achter in alle onderzochte markten.
  • Voor veel organisaties liggen er nog veel quick-wins besloten in software die ze zich al aangemeten hebben, zoals Office 365.

Er is veel te winnen voor organisaties in Nederland. Wat kunt u nu met deze inzichten? Hoe kunnen zij u helpen met het (verder) vormgeven van uw eigen digitale evolutie?

Intiemere klantrelatie en wendbaardere organisatie

Hoe gaat uw organisatie om met digitale innovatie, en veranderende klantwensen? Wij zien het antwoord in een combinatie van twee gekoppelde visies: wees wendbaar en data-driven.

Ten eerste moeten bedrijven en instellingen natuurlijk wendbaar zijn, in tijden waarin de snelheid waarmee veranderingen elkaar opvolgen continu opgevoerd wordt. Wendbaarheid in de zin dat we sneller nieuwe business ideeën kunnen ondersteunen via de processen en infrastructuur in onze organisaties. Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat we alle data die er elke seconde door onze markten gegenereerd wordt, om gaan zetten in bruikbare inzichten. Om de klant nog beter te leren kennen dan hij zichzelf kent. De combinatie van die twee visies zorgt dat we razendsnel kunnen inspringen op de veranderende behoeften, wensen en gedragingen van onze klant. Dat we die zelfs kunnen gaan voorspellen en erop kunnen anticiperen.

Veel onbenutte kansen voor digitale innovatie

Digitale innovatie draait dus om wendbaarder en meer customer centric kunnen opereren, daartoe aangejaagd en daarbij ondersteund door digitale technologie. En om het veranderen van de manier van werken en de manier van denken van de mensen in uw organisatie. Organisaties in Nederland maken nog lang niet ten volste gebruik van de mogelijkheden die technologie van vandaag de dag hen biedt, zo blijkt uit onze benchmarks. Noch van de applicaties en bergen data waar ze al over beschikken, of het talent en de innovatiekracht die ze in huis hebben.

In het volgende artikel in deze serie gaan we verder in op het Gartner Pace-Layer model en de manier waarop het uw organisatie kan helpen gebruik te maken van kansen die u nu wellicht ook nog laat liggen.