Een Slimme Data- en Integratie-Hub in Azure

19 augustus 2019

Architectuur, aanpak en organisatie

Data kent tegenwoordig vele variëteiten, volumes en snelheden. En dat alles moet op allerlei manieren beschikbaar worden gesteld, zowel intern als extern. Maar je hebt te maken met een bestaand applicatielandschap, met al haar “nukken”. Hoe zet je een toekomstbestendige architectuur in Azure op zodat je deze data snel en veilig kan integreren, samenstellen en weer ontsluiten? Over de architectuur, aanpak en organisatie rondom een Digital Business Platform. 

Naar de presentatie van Gijs in ’t Veld tijdens het cloud series event “Data + Integratie = Power!” van 18 juni 2019. Bekijk hier een impressie van het evenement 

De ontwikkelingen in business, applicatie-ontwikkeling en integratie 

We bewegen naar een tijd toe waarin organisaties meer en meer IT-bedrijven aan het worden zijn. Organisaties zijn steeds meer onderdeel van een ecosysteem, onder andere doordat klanten steeds meer verwachten. De visie van steeds meer organisaties wordt gelukkig minder gericht op de individuele transformatie, en meer op het denken in termen van digitale ecosystemen. Denk aan platform-organisaties zoals Uber en AirBnB.  

Daarvoor zijn open API’s heel belangrijk. De rol van API product manager wordt dus ook in jouw organisatie straks heel belangrijk. Ook zijn data en data analyse voor de toekomst heel belangrijk, evenals security, en krijgen we vroeg of laat met IoT te maken 

In het midden van dat alles heb je iets nodig dat een digital business platform is: een digitaal platform ter ondersteuning van het uitwisselen van data in het ecosysteem waarin je opereert. 

Hoe meer je innoveert, hoe meer je integratie nodig hebt. 

We gaan ten slotte, als we het hebben over het toepassen van de data in termen van Data & Analytics, steeds meer vanaf descriptive, diagnostic en predictive analytics naar prescriptive  analytics. Daarbij kun je denken aan decision support – “andere klanten kochten ook” – en zelfs decision automation, waarbij er helemaal geen menselijke tussenkomst meer nodig is.  

De kern van Digitaal Transformeren 

Waar moet je nu de focus op leggen, temidden van al deze veranderingen? De kern van moderniseren is: 

Een Slimme Data- en Integratie-Hub in Azure
 1. Verzamel alles en maak het slim.
 2. Ontsluit eenvoudig maar veilig (bijv. met behulp vanAPI’s).
 3. Voeg innovatieve interactie toe (bijv. chatbots, AI, etc.).

Maar dit vraagt behoorlijk wat van je technische infrastructuur. En: welke aanpak je hanteert om je organisatie door deze transitie te loodsen, maakt een wereld van verschil. Ten slotte: de techniek is bij lange na niet voldoende om aan te pakken. De manier waarop je het werken op, aan, en rondom je slimme Data- en Integratiehub organiseert is minstens zo belangrijk. 

ArchitectuurBimodal 

Na het bepalen van het doel, volgt het bepalen van de doel-architectuur. 

We zijn een heel eind gekomen in de ontwikkelingen van applicatie-ontwikkeling en integratie vanaf de mainframe in 1970. Nu zien we steeds meer Mobile First, Cloud First en meer microservices voor stukjes functionaliteit. We zien de opkomst van Integration Platform as a Service, oftewel iPaaS, maar ook Application Platform as a Service (APaaS) – denk daarbij bijvoorbeeld aan Power Apps, Flow, of voor echt geavanceerd maatwerk OutSystems.   

Wat is nu de beste manier om een toekomstbestendig digital business platform vorm te geven? 

Hanteer een bimodal architectuur, zoals Gartner adviseertDeze bestaat uit vier lagen 

Een Slimme Data- en Integratie-Hub in Azure 1

Bimodal staat hierbij voor het onderscheid tussen de tragere, meer statische omgeving van de systems of record enerzijds en de differentiatie- en innovatie die je anderzijds in de lagen daarboven kunt realiseren.  

De Smart Data & Integration Hub is in dit schema laag 2, bovenop de systems of record. Boven de Smart Data & Integration Hub komt een laag met API’s. Daarbovenop een low-code platform, waarin je je onderscheidende maatwerk creëert.  

Aanpak voor de slimme Data- en Integratiehub 

Welke aanpak kun je het beste hanteren bij het vormgeven van zo’n Data- en Integratieplatform? Misschien kan onze eigen aanpak inspiratie verschaffen. De MotionWoW aanpak is onze aanpak om de maximale toegevoegde waarde uit nieuwe technologieën te halen. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van MotionWoW ons helpt om samen met onze klanten succesvol te zijn.  

Een Slimme Data- en Integratie-Hub in Azure 2

 

 1. We beginnen met een inspiratie-dagdeel. Afhankelijk van jouw vraagstelling komen mensen uit onze teams langs om je te inspireren op een thema als UX, of Data-gedreven werken, of Digitaal samenwerken. Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk?

 2. Vervolgens helpen we je met een strategie, bijvoorbeeld voor het in gang zetten van de cloud transitie of een ERP-vervanging, of rondom het opzetten van een Smart Data & Integration hub. 
 3. Je hebt een architectuur nodig: wij helpen je die op te zettenWat is er nodig om vanaf de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen? En hoe houd je daarbij rekening met veranderingen in de toekomst? Denk hierbij aan aspecten als Security, Infra, en dergelijken.
 4. Hierna gaan we het platform technisch inrichten en klaarzetten. Denk hierbij aan het inrichten van nieuwe software of cloud tenants, en het toekennen van toegangsrechten. Het platform is de ondergrond waarop we de daadwerkelijke oplossing(en) gaan bouwen.
 5. We realiseren de oplossing(en) zoveel mogelijk agile, en in een DevOps setting. De backlog voor deze fase is gevormd tijdens de fase Strategie.
 6. We kunnen de oplossing ook in beheer nemen. Zoals in de figuur te zien is hebben we bij elke stap in het proces voorbereidend werk gedaan om ervoor te zorgen dat we dat goed kunnen doen, of zodat jouw organisatie prima zelf de oplossing in beheer kan nemen. 

Uitgangspunten: organisatiedoelstellingen, change management, en beheer 

Ongeacht of je met Motion10 aan je project begint of het zelf aanpakt, zijn hier nuttige en bruikbare inzichten uit te halen. Enkele belangrijke overwegingen voor de aanpak van IT-projecten zijn: 

 • Starten met Inspiratie en Strategie zorgt er voor dat het succes van je organisatie voorop staat, niet de oplossing of de techniek. 
 • Het is in onze ervaring gebleken dat er te vaak wordt gestart bij stappen 4 en 5. Hierdoor komt een project sneller op gang, maar dit zorgt er nog vaker voor dat projecten de plank misslaan, en uiteindelijk niet succesvol worden. Denk eerst goed na over de strategie en architectuur.  
 • Zorg vanaf de start voor aandacht voor de gevraagde verandering en het (toekomstige) beheer. Dit is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle oplossingen. 
 • Innovatie is een circulair proces: de nieuwe status quo is tegelijkertijd het startpunt voor de volgende ronde van vernieuwing. 

Organisatie: DevOps en het Cloud Competence Center 

Vaak kom je er bij een organisatie na een PoC opeens achter dat een product opeens in productie is. En dat niemand eigenlijk weet hoe dat beheerd moet worden. We zien nu ook steeds meer zogenaamde citizen developers en citizen integrators, en dat is helemaal zo slecht niet per se.  

Maar dat alles maakt het wel uitdagender om de grip niet te verliezen op alle spontane ontwikkelingen in het cloud landschap van je organisatie. Hoe organiseer je de werkzaamheden en processen voor het opbouwen, succesvol doen gebruiken (change management) en in beheer nemen van je Data- en Integratiehub? 

DevOps 

DevOps is een continue modus van door ontwikkelen aan je product in samenspel tussen business en IT. Dit maakt de kans dat ontwikkelingen aan je platform of in specifieke applicaties goed aansluiten bij de behoeften en wensen van de business aanzienlijk groter. Beheer wordt daarbij ook door het DevOps teams gedaannet zoals bij de MotionWoW aanpak betekent DevOps dat beheer dus vanaf het begin van opzetten van oplossingen meegenomen wordt. 

Het Cloud Competence Center 

Het Cloud Competence Center ten slotte is een samentrekking van het Cloud Innovatie Lab en het Cloud Regie Team. Het Cloud Competence Center is specifiek in het leven geroepen om uw IT-organisatie klaar te stomen en blijvend te ondersteunen voor het leveren van services op basis van de (hybride) cloud. 

Het Cloud Innovatie Lab bestaat uit een groep mensen én het bijbehorende organisatiemodel om de nieuwe ontwikkelingen in de cloud op de voet te volgen, uit te proberen en op waarde te schatten. Zodat u zelf in control kunt komen en blijven als het gaat om het omarmen van nieuwe innovaties. 

Om succesvolle migraties van applicaties naar de cloud te kunnen realiseren, zal het Cloud Regie Team een belangrijke rol spelen. Dit team borgt ook de architectuur op basis van de principes en requirements die zijn opgesteld. Integratie is een tweede natuur van dit team, en dit zal zorgen voor de broodnodige structuur en tegelijkertijd een hefboomeffect op de cloud transitie. 

Meer weten over de cloud transitie, de aanpak en organisatie daarbij?