Woon365

12 februari 2019

Erwin Lima

Digital Contentstrateeg

Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

De data die jij beschikbaar heeft omzetten in betere service voor huurders? Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform Woon365 biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en huurders. Sneller ingrijpen en beter sturen in het heden; slimmer anticiperen op de toekomst.

Hoe kunnen woningcorporaties meer service verlenen met minder menselijke handelingen? Hoe zorgen ze dat informatie gemakkelijk gedeeld wordt met huurders en ketenpartners? Het antwoord op die vragen ligt besloten in het veilig, snel en flexibel bieden van inzicht in data op alle niveaus van jouw organisatie.

Woon365: Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

Je heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. Stabiel, robuust, betrouwbaar, maar niet flexibel. Je wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor jouw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen je de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Adoptie-aanpak, architectuur en technologie

Onze aanpak rondom verandermanagement zorgt ervoor dat de oplossing enthousiast omarmd wordt in jouw organisatie. Het dataplatform wordt opgebouwd op basis van het Zevenlagenmodel van Motion10, en rapportages worden getoond met behulp van Microsoft PowerBI.

Het resultaat

Woon365 zorgt ervoor dat je de waarde van de data die jij beschikbaar heeft, niet langer onbenut laat.

  • KPI’s voor het bestuur worden helder inzichtelijk.
  • Dankzij de adoptie-aanpak van Motion10 is jouw organisatie veel dichter bij een echt data-gedreven werk- en denkwijze.
  • Jouw bestaande applicatielandschap blijft intact of wordt efficiënter ingericht.
  • Je faciliteert effectievere zelfsturing dankzij de data die nu flexibel beschikbaar is.
  • Je kunt sneller reageren op vragen van interne en externe klanten, en ontwikkelingen in de markt.
  • Informatie voor huurders en ketenpartners zoals de gemeente of Autoriteit Wonen wordt makkelijker beschikbaar te maken en veilig te delen.

Benieuwd naar hoe dit in de praktijk werkt? Bekijk het verhaal van Casade.

Klaar voor de toekomst van wonen

In snel veranderende tijden als deze is innovatie niet altijd een kwestie van het zelf ontwikkelen van de meest vooruitstrevende dienstverlening. Vaak gaat het er juist om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Met Woon365 is jouw organisatie wendbaar, flexibel en klaar voor de toekomst.

Meer weten?

Wil je weten wat Woon365 voor jouw organisatie op kan leveren? Bekijk de website www.woon365.nl voor meer informatie. Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet je en ziet je precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kun je direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij jou op locatie.

  • Neem contact op met Roel Bours, accountmanager sector Wonen, Motion10.