Menu

Een checklist voor uw proefproject in ICT

Hoe zorgt u ervoor dat de pilot die u doet, voorafgaand aan een nieuw (IT) project succesvol wordt? Wat is voor u eigenlijk een succesvolle pilot? In deze infographic bieden wij u een checklist om ervoor te zorgen dat u de meeste kans hebt op een geslaagde pilot met maximaal rendement.

U wilt een pilot doen omdat u wilt aantonen dat de oplossing die u aandraagt voor een bepaald probleem, praktisch en technisch inderdaad kan werken. Daarnaast wilt u in deze fase al mogelijke obstakels kunnen onderkennen, om in een latere implementatie tijd te kunnen winnen en risico te kunnen vermijden. Een succesvolle pilot kan ervoor zorgen dat de meest sceptische stakeholders in uw organisatie uiteindelijk ook overstag gaan en uw nieuwe project vol enthousiasme gaan ondersteunen. Hoe zorgt u voor een succesvolle pilot?

Infographic: in drie stappen naar een succesvolle pilot 1

 

Klik hier om deze infographic downloaden.

1. Zorg voor alignment met visie & strategie en de IT-roadmap

Als u ervoor zorgt dat het pilot-project logisch voortvloeit uit de visie en strategie voor de organisatie, en de IT-roadmap die daarbij hoort, heeft u meer kans om met uw pilot succes te behalen. Dat succes komt dan in termen van het aantonen van de business value van uw project.

  • Wellicht kan een groep medewerkers na de pilot (vrijwel) direct aan de slag met de nieuwe tool of omgeving, en levert dat direct al efficiencywinst op. Bedenk voor zo’n effect van tevoren hoe uw pilot geplot kan worden op “low hanging fruit”.

Op deze manier zorgt u met uw pilot voor enthousiasme in uw organisatie (van bestuur tot management en medewerker). Dat enthousiasme is een belangrijk onderdeel van verandermanagement. Het zal zorgen voor een vliegende start van het daadwerkelijke project!

2. Zorg voor technische alignment

Klopt de oplossing technisch? Is het in lijn met de technische kaders en de IT-architectuur die uw organisatie voor ogen heeft? Het is belangrijk dat u tijdens het plannen van de pilot, en tijdens de uitvoering speciaal aandacht biedt aan dit aspect.

  • Zorg ervoor dat de oplossing geborgd is in uw toekomstige architectuur, en bestand is tegen veranderingen daarin. De oplossing moet future proof

Hoe regelt u identity en access in? Is de oplossing compliant en veilig? Als u de technische expertise mist om deze zaken goed op te lossen, zoek dan een partner die uw processen begrijpt en met u mee kan denken.

3. Voer de pilot op een agile wijze uit

Steeds meer organisaties willen wendbaarder worden en ook wendbaar werken. Veel van de (IT) projecten die in deze tijd gestart worden, hebben ook met deze doelen te maken. Pak het project dan ook op een agile manier op. Als u nog nooit op een agile manier een project gedaan heeft, is een pilot een perfecte manier om deze werkwijze te leren kennen.

  • Kort-cyclische agile implementatie brengt vele voordelen met zich mee. Zo kunt u de oplossing met een agile projectmethodiek gemakkelijker tussentijds aanpassen aan de wensen van de eindgebruikers. Ook omdat u hen tussentijds resultaten kunt laten zien. Dit laatste draagt aanzienlijk bij aan adoptie.

Als u tussentijds het eindproduct van de pilot of delen daarvan kunt tonen aan de uiteindelijke gebruikers, kunt u daarnaast tussendoor op ideeën komen of tegen zaken aanlopen die u anders nooit had kunnen bedenken. Dat zorgt ervoor dat het eindresultaat ook van betere kwaliteit is.

Meer over agile werken en strategische alignment van uw IT-projecten?

Als u meer wilt weten over agile werken of IT-projecten succesvol maken door strategische alignment, bekijk dan ook de volgende bronnen: