Is een ervaren datagebruiker wel geholpen met een rapportage?

3 maart 2023

Jerrold Stolk

Stimuleer datageletterdheid door de juiste data aan te bieden

Door Jerrold Stolk (Technology Lead Data & Analytics)

Als het over inzichten binnen een organisatie gaat, wordt er vaak gedacht aan rapportages. In zo’n rapportage worden cijfers gepresenteerd die iemand inzicht geven voor het nemen van beslissingen. Maar wat als er inzichten nodig zijn in iets waar nog geen rapportage voor is? Of wat als men onderzoek doet naar een nieuw gelanceerde business line waarvan er überhaupt nog geen rapportages beschikbaar zijn? In dat geval ben je als datagebruiker wellicht beter geholpen met een dataset dan wachten op de eerste rapportage. In deze blog neemt Jerrold Stolk – Technology Lead binnen het Data & Analytics Team – je mee in de uitdagingen en kansen rondom het delen van data binnen de organisatie.

Data classificatie

Data is een breed begrip en is op verschillende manieren te classificeren. Belangrijke kenmerken voor het classificeren van data hebben te maken met ‘datakwaliteit’. Denk aan begrijpelijkheid, volledigheid en juistheid van de data. Door deze kenmerken te gebruiken kan data in drie groepen worden verdeeld: brons, zilver en goud. Hoe beter de data scoort op de kenmerken, hoe hoger de ‘medaille’. Deze onderverdeling komt voort uit de Delta Lake opzet van Databricks.

  • Brons: Dit niveau staat voor het laagste niveau van datakwaliteit, waarbij data niet gecontroleerd wordt op juistheid, volledigheid en begrijpelijkheid. Het is niet gestructureerd om eenvoudig gebruikt te worden door analisten. De structuur van de data is hierbij vaak gelijk aan de bron.
  • Zilver: Dit niveau staat voor een hoger niveau van datakwaliteit, waarbij data gecontroleerd wordt op juistheid, volledigheid en begrijpelijkheid. De data is opgeschoond en geprepareerd voor gebruik. De data kan bijvoorbeeld gemodelleerd worden naar een entiteitenmodel, waarin data naar de structuur van het bedrijf of proces gemodelleerd wordt. 
  • Goud: Dit niveau staat voor het hoogste niveau van datakwaliteit, waarbij data grondig gecontroleerd en gevalideerd wordt. Dit niveau garandeert dat de data van de hoogste kwaliteit is, waardoor er vertrouwen ontstaat in beslissingen en er fouten worden vermeden.

Inzicht geven aan ervaren datagebruikers, zonder rapportages 6

Dataprofielen & datavolwassenheid

Het expertisegebied en type werkzaamheden die met data te maken hebben verschillen binnen de organisatie per profiel. Per organisatie kunnen benamingen van titels of profielen variëren, maar vaak worden onderstaande profielen gehanteerd.

Inzicht geven aan ervaren datagebruikers, zonder rapportages 9
Een Report Specialist is iemand die zich richt op het opstellen en onderhouden van rapporten, meestal gebaseerd op gegevens uit databases of andere bronnen. Naast het creëren van overzichtelijke en gebruiksvriendelijke rapporten, ondersteunt een Report Specialist ook de besluitvorming door gegevens te visualiseren.

Inzicht geven aan ervaren datagebruikers, zonder rapportages 11

Een Self-Service Data Analyst is iemand die gericht is op het democratiseren van data-analyse. Self-Service Data Analysts ontwikkelen eenvoudige en gebruiksvriendelijke tools en dashboards, waarmee niet-technische gebruikers zelfstandig data-analyses kunnen uitvoeren.

Inzicht geven aan ervaren datagebruikers, zonder rapportages 1

Een  Advanced Data Analyst doet meer dan rapporten genereren. Als dataprofiel heeft een Advanced Data Analyst vaak een dieper begrip van statistiek -en data analysetechnieken dan Report Specialisten. Deze groep is in staat complexere analyse -en voorspellingsmodellen te ontwikkelen en uit te voeren.

Inzicht geven aan ervaren datagebruikers, zonder rapportages 3

Een Data Scientist houdt zich bezig met het overzichtelijk maken van data om nieuwe inzichten te verkrijgen en beslissingen te ondersteunen. Data Scientists hebben vaak een multidisciplinaire achtergrond, waaronder informatica, statistiek en domeinkennis. Zij passen geavanceerde analyse- en modelleringstechnieken toe op grote en complexe datasets.

Data autorisaties

De genoemde dataprofielen hebben verschillende databehoeften en datageletterdheid. Op basis van deze verschillen kan een overzicht gemaakt worden dat de dataprofielen en datagroepen combineert. Met deze autorisatie krijgt elk dataprofiel toegang tot de juiste datagroep(en). Een voorbeeld van dit overzicht:

Inzicht geven aan ervaren datagebruikers, zonder rapportages 12Inzicht geven aan ervaren datagebruikers, zonder rapportages 7


De weg naar een datagedreven organisatie

Organisaties willen meer datagedreven zijn, maar wat betekent dit eigenlijk? ‘Datagedreven zijn’ betekent dat men beslissingen neemt en problemen oplost op basis van gegevens en inzichten. De focus ligt op het gebruik van gegevens om bedrijfsstrategieën mee te sturen, productontwerp en -ontwikkeling te informeren en resultaten te meten en te optimaliseren. Om datagedreven te worden, is een organisatie afhankelijk van een sterke data-cultuur en de nodige technologie en hulpmiddelen voor het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens. Verder moet ook de capaciteit aanwezig zijn om inzichten uit gegevens om te zetten in handelbare bedrijfsbeslissingen.

Een organisatie is niet van de ene op andere dag datagedreven. Het is een proces waarvoor onderstaande curve gebruikt kan worden. Organisaties gaan van terugkijken, naar vooruitkijken, naar voorspellen, naar beslissingen automatiseren. Datageletterdheid is een belangrijke drijfveer voor deze curve. Organisaties kunnen deze datageletterdheid stimuleren met investeringen in gedrags- en cultuurverandering, om daarmee de datakwaliteit te verhogen.

Inzicht geven aan ervaren datagebruikers, zonder rapportages 4

 

Het delen van data binnen de organisatie wordt onder andere overzichtelijker door dataprofielen te identificeren en de datagroepen duidelijk zichtbaar te maken. De juiste mensen voorzien van de juiste tools en data in de juiste vorm, op het juiste (datagedreven) moment, is een belangrijke stap in het proces van een datagedreven organisatie worden.

Meer weten?

Wij helpen je graag verder in het proces om een datagedreven organisatie te worden. Neem contact op met Jerrold Stolk, Technology Lead bij ons Data & Analytics team.

Neem contact op