Menu

De kip of het ei?

De uitdagingen voor lokale overheden zijn groot, en daar is innovatie de aanjager maar tegelijkertijd ook het resultaat van. Hoe bijzondere samenwerkingsverbanden leiden tot innovatie, en hoe innovatieve technologie ketensamenwerking gemakkelijker maakt. En: hoe u ervoor kunt zorgen dat u niet achterblijft.

De druk op lokale overheden is hoog. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben te maken met de toenemende noodzaak om de samenwerking met burgers en bedrijven op te zoeken en gemakkelijker te maken. Daarnaast moet de samenwerking in de keten, met andere overheidsinstanties en partners zoals woningcorporaties, sneller en efficiënter. Lokale overheden moeten meer realiseren met minder middelen en budget. Milieubewust opereren en transparantie zijn, vanwege politieke en maatschappelijke druk, steeds belangrijker geworden.

Met slim toepassen van digitale middelen, worden uitdagingen kansen

Ook lokale overheden zien in dat slimme toepassing van innovatieve technologie ervoor kan zorgen dat uitdagingen juist kansen worden. Overheidsinstanties nemen het initiatief en spreken (lokale) partners zoals woningcorporaties, maar ook bouwbedrijven aan op hun verantwoordelijkheid tegenover mens en maatschappij. Samen realiseren ze daarmee mooie projecten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Samenwerkingsverbanden leiden tot innovatieve projecten

Maikel Kishna promoveerde op 6 november 2015 aan de Universiteit Utrecht op basis van zijn proefschrift “How do sectors change?” Hij onderzocht voor dat proefschrift onder andere enkele projecten, voortkomend uit samenwerkingsverbanden tussen gemeentes, woningcorporaties, bouwbedrijven en bewoners.

De projecten die hij onderzocht hadden als doel om los te breken van de traditionele manier van werken rondom bouwprojecten en om een overgang te starten naar duurzaamheid in dat proces. Een mooi voorbeeld van zo’n project, dat gericht was op een langdurige binding tussen gebouw en gebruikers, is Solids in Amsterdam (bestemmingsvrije gebouwen). Een voorbeeld van ‘groene’ wijken die zo tot stand zijn gekomen zijn EVA-Lanxmeer (een duurzame, zelfgeorganiseerde wijk in Culemborg) en de Bomenbuurt Ulft. Bij die laatste wijk was het de gemeente die het initiatief nam en bouwbedrijven en een woningcorporatie dwong samen te werken om tot duurzame oplossingen te komen.

Wat was procesmatig de rode draad in dit soort samenwerkingsverbanden?

Ketensamenwerking

Samenwerking in de keten is cruciaal voor organisaties met een verantwoordelijke rol in de maatschappij. En met IT kunt u die ketensamenwerking een stuk makkelijker en efficiënter maken. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen provincies, gemeentes en andere partijen zorgt voor tijdwinst en besparing van kosten. En voor een versoepeling van de samenwerking, omdat handmatig ophalen en uitwisselen van gegevens zoveel mogelijk wordt weggecijferd. Voor heldere processen en inzicht in statussen is applicatie-integratie, zowel intern als extern – van enorme toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen, checken en verlenen van kadasterregistraties en vergunningen rondom een nieuw bouwproject.

Hoe kunnen we ketensamenwerking met technologie ondersteunen?

U kunt daarbij denken aan een integratieoplossing, gebaseerd op Microsoft technologie. Afhankelijk van uw huidige applicatie-architectuur en de cultuur in uw bedrijf of sector kunt u die prima on premise op te zetten. Maar waarom zou u de mogelijkheden van de cloud links laten liggen?

Welke technologie?

Met Microsoft Azure Logic Apps, Azure API Management en andere componenten van het Microsoft Integration Platform as a Service (iPaaS) wordt het mogelijk om uw (wellicht verouderde) on premise integratiearchitectuur in te wisselen voor – of uit te breiden naar –  een zeer flexibele, schaalbare integratielaag in de cloud. Waarom Microsoft? Bijvoorbeeld omdat Gartner de integratieoplossingen van Microsoft steevast hoog in de rechterbovenhoek van de verschillende Magic Quadrants rondom integratie zet. En omdat veruit de meeste bedrijven wereldwijd gebruik maken van samenwerkingstoepassingen gebaseerd op Microsoft-technologie (zoals SharePoint en Office 365).

Of u er nu voor kiest om volledig over te stappen naar de cloud, of eerst een hybride oplossing te bouwen waardoor u stap voor stap naar de cloud toe beweegt; Azure zorgt ervoor dat u de kracht van uw bestaande applicaties en IT-architectuur kunt gaan maximaliseren. Waarbij u de mogelijkheden altijd flexibel benut, onder andere omdat u uw gebruik ervan altijd op- en af kunt schalen. U betaalt enkel voor wat u gebruikt. En het groeiende aantal beschikbare API’s zorgt ervoor dat u zeer gemakkelijk én veilig informatie uit kunt wisselen met externe partners.

Innovatie maakt ketensamenwerking makkelijker

Zo maakt u met innovatieve technologie ketensamenwerking gemakkelijker en efficiënter. En zo kan ketensamenwerking innovatie weer een boost geven. En is de cirkel weer rond.

Meer informatie?

Meer over ketensamenwerking? Bekijk deze pagina op onze site en vind alles over systeemintegratie.

Meer over Azure integratie vindt u in deze whitepaper over de business value van Azure Logic Apps.