Low code versnelt digitale ketens

Februari 2020

Gijs in 't Veld,

Voormalig CTO en Principal Consultant

Weinig bewustzijn rondom Low code applicatie-ontwikkeling

Vanuit Motion10 is er onlangs onderzoek gedaan onder 125 organisaties rond de onderwerpen data-gedreven, moderne werkplek en low code. De resultaten van dit onderzoek delen we binnenkort breed middels enkele benchmarkrapporten. Verrassend is, dat het nummer 1 topic ‘het kunnen delen van informatie met klanten en ketenpartners’ is. Daarnaast blijkt dat er nog niet veel awareness is rond het fenomeen low code.

Low code portaal

Met een low code platform als het Microsoft Power Platform of OutSystems is het mogelijk om niet alleen maatwerk business applicaties en apps te ontwikkelen voor de gebruikers binnen de eigen organisatie, maar ook apps en portalen voor gebruik door derden. Het mooie van low code is dat het ontwikkelen sneller gaat dan met traditionele programmeertalen, plus dat het onderhoud ervan minder tijd kost en er dus meer tijd voor innovatie overblijft.

Deze platforms worden steeds geavanceerder – onder andere door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie – en maken het zelfs voor niet-professionele ontwikkelaars mogelijk om snel goed bruikbare apps te ontwikkelen. Deze apps kunnen via de favoriete appstore ter beschikking worden gesteld aan de gebruikers.

Authenticatie gebeurt òf door middel van een identity provider die door uw eigen organisatie gebruikt wordt, òf door een die uw organisatie vertrouwt, bijvoorbeeld van Google of Facebook. Of misschien wordt er zelfs gebruik gemaakt van de identity provider van uw klanten en leveranciers. Op die manier kunnen de app-gebruikers met single sign-on aan de slag.

Apps kunnen ook via een portaal ter beschikking worden gesteld van de gebruikers buiten uw eigen organisatie. Deze apps zijn responsive, wat betekent dat ze zich automatisch aanpassen aan de schermgrootte van het gebruikte apparaat. Hiermee wordt het dus gemakkelijk om een klant- of leveranciersportaal te ontsluiten en uw keten steeds digitaler aan te bieden.

Data-gedreven

Apps en portalen ontwikkeld met een low code platform staan niet op zichzelf. Er is in deze apps veel behoefte aan juiste data, die ook op tijd beschikbaar moet zijn. Daarnaast resulteren de gebruikersinteracties vaak in het starten van (deel)processen in achterliggende applicaties. Low code apps kunnen dus eigenlijk niet zonder een goede platformarchitectuur, waarin de integratie van diverse systemen en het beschikbaar stellen van goede data geregeld wordt. Onder governance. En veilig.

Liefst worden de verschillende functies en benodigde data entiteiten via API’s ontsloten vanuit dit platform. Deze API’s vormen dan de business service catalogus; het fundament waarop de beste apps snel kunnen worden gerealiseerd. Denk aan een API om klantgegevens op te vragen en/of bij te werken en een API om een order in te schieten. Maar ook API’s om de status van een dienstverlening of productlevering op te vragen.

Allemaal functionaliteiten die door uw klanten en leveranciers graag gezien worden.

Digitale ecosystemen

Omdat de low code apps op deze manier gebouwd worden, wordt het ook mogelijk om de in het fundament ontsloten API’s rechtstreeks naar sommige ketenpartners te ontsluiten. Zo kunnen zij hun processen volledig integreren in de processen van uw organisatie. Soms zullen zij daarbij hun eigen (low code) apps gebruiken, maar soms zal er ook zonder menselijke tussenkomst direct informatie tussen de beide systemen uitgewisseld worden, op basis van deze API’s.

Zo ontstaan digitale ecosystemen, waarbij data near real-time wordt uitgewisseld en waarbij gebruikers binnen de eigen organisatie en die bij de ketenpartners altijd toegang hebben tot de juiste informatie, tijdig en volledig interactief. Met behulp van moderne op low code gebaseerde apps.

Tijdens de uitvoering van de bedrijfsprocessen kunnen met behulp van het onderliggende data- en integratieplatform veel inzichten worden ontwikkeld. De data kunnen met steeds slimmer en laagdrempeliger wordende analyse tools inzichtelijk worden gemaakt. In feite zijn dit soort analyse tools, bijvoorbeeld Microsoft Power BI ook low code. En het mooie is dat de resultaten weer ingebed kunnen worden in de ontsloten apps. Dan is de cirkel weer rond.

Shadow IT uit de schaduw halen