Menu

De Digitale Werkplek voor Woningcorporaties

Woningcorporaties willen maximaal digitaal. Eén van de pijlers van de corporatie die maximaal digitaal is, is de Digitale werkplek. De digitale werkplek wordt de nieuwe werkplek van uw medewerkers. In plaats van in verschillende applicaties tegelijk te moeten zoeken om van één klant of één woning informatie te vinden of te bewerken, krijgt uw medewerker voortaan vanuit één centrale en persoonlijke werkomgeving toegang tot de relevante applicaties en informatie.

Maximaal digitaal of zeven verouderde applicaties tegelijk?

De oudere systemen waar veel corporaties nog mee werken, zijn onvoldoende geschikt om aan de wens om ‘maximaal te digitaliseren’ onder corporaties tegemoet te komen. Dat stelt adviesbureau HC&H Consultants uit Hendrik Ido Ambacht naar aanleiding van het jaarlijkse marktverdelingsoverzicht dat in samenwerking met Computable wordt gemaakt.

Wij zijn er ook van overtuigd dat het huidige versnipperde applicatie- en informatielandschap niet meer aansluit bij de wensen en de werkwijze van moderne gebruikers. Op zich zelf staande applicaties en informatiebronnen passen niet meer bij het beeld en de wens van een integrale benadering en toegang tot informatie. Zowel medewerkers als klanten zijn gewend aan het gebruiksgemak van een interface als die van een smartpone, of een tablet. Alles binnen handbereik, met één klik.

Het bieden van één centrale en gepersonaliseerde werkplek zorgt voor een op de individuele gebruiker afgestemde werkomgeving. Vanuit de centrale vraag die het gebruik en dus het succes van elke applicatie bepaalt: “What’s in it for me?”

Digitale werkplek

Eén centraal toegangspunt

Met de persoonlijke digitale werkplek biedt u uw medewerker via één centrale ingang toegang tot de voor hem of haar relevante of gewenste toepassingen. Onafhankelijk van tijd, locatie en device toegang tot dezelfde informatie(bronnen). Microsoft noemt dit ‘Single Point of Truth’. Sommige toepassingen zullen centraal geregeld zijn (‘push’-informatie) en voor iedereen beschikbaar komen. Andere toepassingen worden op initiatief van de gebruiker (rol-gebaseerd, ‘pull’-informatie) gepresenteerd.

Op deze wijze kan een organisatie (en dus ook de individuele medewerker) gefaseerd groeien naar een gestandaardiseerde en tegelijkertijd gepersonaliseerde werkplek. In het eigen tempo en naar behoefte en wens van de corporatie.

Met welke technologie?

Afhankelijk van uw wens om de digitale werkplek online of on premises te realiseren, kunt u denken aan Office 365 of SharePoint Server. Of aan een hybride vorm. Argumenten om voor Microsoft technologie te kiezen zijn onder andere:

  • Veruit de meeste organisaties en kenniswerkers in de wereld zijn (soms al decennialang) gewend om te werken met Microsoft Office producten. De Microsoft Office omgevingen bieden uiteindelijk de beste compatibiliteit.
  • In de praktijk blijkt dat het overstappen op de online of hybride variant van reeds bekende Office programma’s de overgang makkelijker maakt. U boet minder in aan productiviteit in de overgangsfase naar de cloud, als u opteert voor Microsoft Office 365.
  • Als u zich bedenkt dat Microsoft al twee decennia de leidende kracht is op het gebied van productiviteitssoftware, ook volgens Gartner. En dat deze technologieën voor Microsoft al decennialang de belangrijkste focus zijn (Microsoft haalt 80% van haar omzet uit dit soort technologieën).
  • Als u software wilt die compliant is met Europese privacy- en beveiligingsrichtlijnen.
  • Als u een omgeving wilt waarin u sterk de regie kunt voeren over wie wanneer toegang heeft tot welke informatie, en welke persoon in welke rol bepaalde processen en informatie mag aanpassen.
  • Het feit dat Microsoft een platform biedt met een rijke set aan basisfunctionaliteiten voor het samenwerken aan en delen van informatie.

De Digitale Corporatie

Motion10 baseert haar oplossingen op de Microsoft productsuite. Zo ook om invulling te geven aan de Digitale Werkplek. In het laatste hoofdstuk van de whitepaper “De Digitale Corporatie” gaan we dieper in op de manier om binnen uw woningcorporatie ook de cultuurverandering te begeleiden die noodzakelijk is om echt tot een Digitale Corporatie te verworden. Verandermanagement en adoptie zijn daarbij van groot belang.

Meer over adoptie

Het succesvol in gebruik laten nemen van nieuwe software om de Digitale Werkplek in te richten, vereist een aanpak waarbij adoptie hoog in het vaandel staat. U zou dit kunnen doen op basis van de Modelkantoor aanpak van Motion10. Dit is een Agile projectmethodiek gebaseerd op Scrum, waarbij eindgebruikers in uw organisatie actief deelnemen tijdens de implementatie.

Meer informatie over die projectaanpak leest u in het gratis Office 365 boek.

Lees ook dit artikel over de zes factoren voor een succesvolle Office 365 adoptie.

Meer informatie over het strategisch aanpakken van Office 365 en het maximaliseren van het potentieel van digitaal samenwerken voor uw organisatie vindt u hier.