Op bezoek bij Microsoft in Redmond: Adoption & Change Management

12 mei 2022

In april waren Rob van Duijn en Peter de Vries, Unit Manager en Solution Lead binnen ons Modern Work & Security-team, op de campus van Microsoft in Redmond voor LEAP Adoption & Change Management (ACM). De belangrijkste take-away van dit besloten event voor Microsoft partners is de focus van Microsoft op de zogenaamde ‘Employee Experience’ voor de komende jaren. Met onder andere Microsoft Viva en Teams, ondersteunt Microsoft medewerkers bij het nieuwe hybride werken. Een kort verslag van hun bezoek.

LEAP – Lead Enterprise Architect Program – is een initiatief vanuit Microsoft Nederland waarbij Motion10 samen met een aantal andere Nederlandse partners bij Microsoft in Redmond op bezoek gaat. Tijdens het bezoek horen wij, onder embargo, van de verschillende producteigenaren wat wij de komende tijd van Microsoft kunnen verwachten binnen ons vakgebied. Naast de inhoudelijke sessies was er ook ruimte om met andere partners van Microsoft van gedachten te wisselen en met elkaar een inspirerende en leuke tijd door te brengen.

Employee Experience

Er werd tijdens LEAP veel aandacht gespendeerd aan Employee Experience, waar Microsoft Viva een centrale rol in speelt. De verschillende Viva-tools zijn al langere tijd in meer of mindere mate beschikbaar voor organisaties, maar het komende jaar kan men nog heel veel mooie ontwikkelingen binnen Viva verwachten. Microsoft Teams zal een centrale rol blijven spelen binnen de Microsoft werkplek en de Viva-tools nemen daarbinnen een belangrijke plek in.

Binnen die Employee Experience is er ook volop aandacht voor zogenaamde ‘Frontline Workers’. Dit gaat om medewerkers die vaak geen vaste kantoorplek en laptop of PC hebben. Hierdoor hebben Frontline Workers niet altijd even makkelijk toegang tot informatie en middelen vanuit de desbetreffende organisatie. Microsoft heeft veel aandacht voor die grote groep gebruikers en zorgt er met aangepaste tools voor dat die informatievoorziening verbeterd wordt.

Security & Compliance

Naast Employee Experience was er tijdens LEAP veel aandacht voor Security & Compliance. Microsoft is inmiddels een leider in bijna alle security-gerelateerde Gartner-kwadranten en het bedrijf vergroot de komende jaren de investering op dit vlak. Het gaat hier niet alleen om de ‘tooling’ die Microsoft hiervoor aanbiedt, want er is ook een grote nadruk op Security Adoption. De mens blijft namelijk een cruciaal element in het voorkomen van beveiligingslekken. Het is dus belangrijk om medewerkers bewust te maken van het belang van veilige omgang met apparaten en gegevens. Bovendien hebben de verschillende security tools een grote impact op de gebruikerservaring van medewerkers, en begeleiding en training is daarom noodzakelijk.

Power Platform

Het low code platform van Microsoft, Microsoft Power Platform, heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt. Bijna alle grote organisaties zetten Power Apps in binnen de organisatie, vaak in combinatie met de andere onderdelen van het Power Platform. Microsoft zet nu vol in op een ‘Full Developer Experience’. In vergelijking met traditionele development platforms bood het Power Platform op sommige gebieden nog niet genoeg mogelijkheden voor bijvoorbeeld co-authoring en ALM. De komende tijd gaat Microsoft dit rechttrekken. Ook wordt er op een aantal fronten Artificial Intelligence ingezet om het ontwikkelen nog makkelijker te maken.

Meer weten of direct aan de slag?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Microsoft Teams, Microsoft Viva of Microsoft Power Platform en wat de toegevoegde waarde voor jouw organisatie kan zijn? Neem contact op met Rob van Duijn of Peter de Vries, Unit Manager en Solution Lead binnen ons Modern Work & Security-team.

Neem contact op