Microsoft Teams als samenwerkomgeving voor afdelingen, teams en projecten

2 juli 2021

Peter de Vries

Solution Lead Modern Work & Security

Microsoft Teams als samenwerkomgeving voor afdelingen, teams en projecten

Het gebruik van Microsoft Teams is sinds de uitbraak van COVID-19 explosief gestegen. De mogelijkheid om digitaal te kunnen communiceren, vergaderen en samen aan bestanden te werken heeft veel organisaties geholpen effectief te blijven samenwerken. De volgende stap is het optimaal benutten van de vele andere mogelijkheden die Teams biedt. In deze blog vertel ik hoe je het maximale haalt uit Teams als samenwerkomgeving voor afdelingen, teams en projecten.

Met de uitbraak van COVID-19 moest er plotseling grotendeels of volledig vanuit huis worden gewerkt. Veel organisaties, bijvoorbeeld onze klanten het Van Gogh Museum en de Gemeente Woerden, hebben Teams uitgerold als applicatie om thuiswerken mogelijk te maken. Dit heeft er niet alleen voor gezorgd dat zij konden blijven communiceren en vergaderen, maar ook dat het samenwerken binnen de organisatie en met externen werd gefaciliteerd binnen één geïntegreerde applicatie.

Vanaf juni 2021 hebben organisaties de mogelijkheid om hun medewerkers weer (deels) terug te laten keren naar kantoor. Veel organisaties buigen zich over de vraag wat dit betekent voor de werkplek in de breedste zin van het woord. Duidelijk is dat de meeste van hen niet terug willen – of kunnen – naar de periode voor de pandemie, waarin werken vanuit kantoor het uitgangspunt was.

Met Teams speel jou succesvol in op uitdagingen hybride werken

Het thuiswerken heeft een aantal voordelen opgeleverd die zowel werknemers als werkgevers niet graag opgeven. In veel gevallen is de productiviteit gestegen en wordt de tijdwinst door het wegvallen van de reistijd als positief ervaren. De verwachting is dat veel organisaties op een andere manier naar hun werkplek gaan kijken en zullen overgaan op hybride werken: een modus met een mix van werken op kantoor en elders werken.

Dit betekent dat de rol van de digitale werkomgeving onveranderd groot blijft. Een deel van de collega’s of externen waarmee wordt samengewerkt zal vanuit andere locaties werken. Met de inzet van Teams als centrale applicatie en het optimaal benutten van de vele mogelijkheden die de oplossing biedt, speel je succesvol in op veel van de uitdagingen die het hybride werken met zich meebrengt.

Microsoft Teams is meer dan alleen chatten, beeldbellen en digitaal vergaderen

Microsoft Teams is meer dan alleen chatten, beeldbellen en digitaal vergaderen waarvoor de meeste organisaties het nu nog gebruiken. Een logische vervolgstap is de inzet van Teams als samenwerkomgeving voor afdelingen, teams en projecten. Door bestanden op te slaan in Teams en daar relevante zaken als taakbeheer of planningen aan toe te voegen, zal bijvoorbeeld het gebruik van e-mail voor onderlinge afstemming enorm teruggebracht worden. En met een deel van het team op kantoor en een deel elders, kan er prima worden samengewerkt en vergaderd door Teams in te zetten.

Haal het maximale uit Microsoft Teams - Teams als samenwerkomgeving voor afdelingen, teams en projecten

Haal het maximale uit Microsoft Teams

Deze blog is de tweede blog uit de vijfdelige blogreeks ‘Haal het maximale uit Microsoft Teams’. In het vervolg van de blogreeks gaan we in op het halen van het maximale uit Teams op het gebied van datagedreven werken in Teams, de integratie van andere toepassingen in Teams en de adoptie van Teams.

Lees hier deel 2 van de blogreeks: De vijf belangrijkste tip voor veilig werken in Microsoft Teams

Meer weten of direct aan de slag?

Wil je weten hoe volwassen jouw organisatie is in het gebruik van Microsoft Teams of wil je direct Teams als dé centrale applicatie voor jouw digitale werkomgeving inzetten? Bekijk hier de informatie rond de Microsoft Teams Maturity Scan, de scan die je inzicht geeft in de te nemen stappen, of neem contact op met Peter de Vries (Solution Lead Modern Work & Security) of met jouw Motion10 Accountmanager.

Neem contact op