Menu

Belangrijkste take-aways van de kennissessie

Kennis delen is één van de pijlers van het werk van Motion10. De logistieke sector is één van de werkterreinen waar we specifiek aandacht aan besteden. Om die reden willen we graag kennis opdoen van relevante thema’s in die sector en die kennis verspreiden of helpen verspreiden. Daarom boden we op 16 maart in ons kantoor ruimte voor de ontbijtsessie van de Logistieke KennisKring Groot Rijnmond, georganiseerd door Randstad. En daarom delen we in dit artikel de belangrijkste take-aways van de sessie.

De ontbijtsessie ging van start met een introductie door Riko Arends, HR Business Partner bij Randstad. Daarna volgde een presentatie van Michel Hankel, Accountmanager Logistiek bij Motion10. Michel vertelde, na een korte introductie over het werk van Motion10, over de specifieke ICT-uitdagingen binnen de sector waar wij met onze dienstverlening op aansluiten.

ICT: razendsnel innoveren om competitief te blijven

ICT behoort niet tot de kernactiviteiten van een logistieke onderneming. Nieuwe ICT producten en technologische innovaties zijn erg divers, en de ontwikkelingen gaan razendsnel. De manier waarop mensen en bedrijven met elkaar communiceren verandert; denk aan het gebruik van smartphones, tablets, apps en realtime communicatie. Informatie-uitwisseling vindt steeds vaker digitaal plaats.

Daarnaast hebben logistieke bedrijven in Nederland te maken met:

  • Toenemende concurrentie vanuit het buitenland.
  • Een economische situatie die druk legt op de tarieven.

Waar hebben organisaties in de sector dan met name behoefte aan?

  • Beschikbaarheid van data en behoefte aan informatie (sneller en meer).
  • Voor het optimaliseren van goederenstromen is externe keteninformatie noodzakelijk.
  • Interne processen verbeteren door goede managementinformatie.

(Keten)integratie, Digitaal samenwerken en Business Intelligence (al dan niet gekoppeld aan de mogelijkheden van IoT) zijn dan manieren om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

(Keten) integratie zorgt voor het intern verbinden van deelprocessen. Het gaat dan om het aanbrengen van koppelingen tussen alle losse systemen. Maar u kunt ook denken aan extern verbinden om grip op de keten te houden. Procesinformatie moet namelijk, voor optimale performance en inzicht, vaak ook gedeeld worden met externe partijen.

Digitaal (samen)werken kan het ondersteunen van werkzaamheden en/of logistieke processen vergemakkelijken. Ook hierbij kan het gaan om de samenwerking tussen uw eigen medewerkers maar ook die met externe partners.

Business Intelligence ten slotte is een verzamelterm voor analytische programma’s die data en informatie omzetten naar inzichten die u kunnen helpen sneller betere beslissingen te maken. Op elk niveau van de organisatie. Denk aan rapportages voor de individuele werknemer, de planner die het overzicht moet houden over locaties van vervoermiddelen, vracht of teamleden, of het bestuur. Business intelligence oplossingen maken het makkelijker om te sturen op de belangrijkste KPI’s.

Poolmanagement: maximaal gemotiveerde, kwalitatief goede werknemers tegen lage arbeidskosten

Na de presentatie van Michel Hankel gaf Lilian Bierbooms, Rayonmanager Randstad Onderwijs, een presentatie over poolmanagement.

Eén van de uitdagingen waar logistieke organisaties mee te maken hebben, is het beheersbaar houden van de kosten van arbeid, en om tegelijkertijd kwalitatief personeel aan zich te binden. Lilian had het in dit kader over de vicieuze waarbij de kosten van vast personeel steeds verder oplopen en daardoor de druk op de kosten van flexibel personeel toenemen.

Poolmanagement

Poolmanagement is dan één van de manieren waarop deze problematiek aangepakt kan worden. Het doel van Poolmanagement is: “De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment tegen zo laag mogelijke kosten teneinde uw klant zo optimaal mogelijk te bedienen.” Hierbij werd in de presentatie van Lilian veel aandacht besteed aan het zo goed mogelijk en blijvend motiveren van de werknemer. Dit vanuit de notie van goed werkgeverschap, dat duidelijk belangrijk was voor de aanwezige professionals uit het werkveld. Het was goed te merken uit de interactie met de aanwezigen dat men veel herkende van de afwegingen die Lilian aanwees. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers meekrijgt met veranderingen die je doorvoert in je bedrijfsvoering? Hoe houd je voldoende gekwalificeerde medewerkers in je pool voor de kritische taken in je organisatie? Enkele belangrijke take-aways van de presentatie van Lilian waren de volgende punten:

  • Zorg dat je de bedrijfscultuur meeneemt in alles wat je doet. Het gaat er niet alleen om dat je processen verandert; mensen moeten er ook in mee willen en kunnen gaan.
  • Zorg dat je ondanks alle moeilijkheden een forecast maakt van de bandbreedte van capaciteit die je in een gegeven periode nodig zult hebben. Dat zorgt nooit voor een perfecte voorspelling, maar vormt wel een basis waarop je je poolmanagementdoelstellingen kunt gaan baseren.
  • Het is belangrijk dat je je visie helder hebt als bedrijf: waar wil ik nu naartoe qua flexibiliteit, kwaliteit en continuïteit. Wat verwachten we nu exact? Het is belangrijk dat je je mensen meeneemt in die visie.
  • Zoek ook naar oplossingen die breder zijn: kijk bijvoorbeeld terug in de keten. “Waarom komen die trucks eigenlijk op dit soort tijden aan?” Schakelen en helder communiceren met ketenpartners kan ervoor zorgen dat het afstemmen van vraag en aanbod naar capaciteit makkelijker wordt. En dat de fluctuaties makkelijker te beheersen worden.