Menu

Legacy applicaties en hun trouwe fans

Het moderniseren van applicaties en daarmee je klanten beter kunnen bedienen is de belangrijkste reden voor organisaties om zich met cloud transitie bezig te houden. De goedkoopste vorm daarvan is applicaties uit te zetten en de cruciale modules te migreren naar SaaS. Daarnaast is het opnieuw naar de architectuur kijken en van API’s voorzien een belangrijke stap om digitale ecosystemen te kunnen realiseren. Maar waar in het applicatielandschap gehakt wordt vallen ook spaanders. Hoe gaan we om met interne en externe weerstand tegen de cloud transitie?

In traditionele IT-organisaties is er een sterke onderverdeling in ontwikkeling en beheer. Ook zien we bij elke organisatie wel een toename in het aantal applicaties, maar wordt er zelden afscheid van een applicatie genomen. Dat is misschien niet zo heel gek:

Het bestaansrecht van sommige functies is direct afhankelijk van een applicatie.

De boodschap dat de applicatie vervangen gaat worden door iets moderners of gewoon uitgezet gaat worden zal dus niet altijd even goed vallen bij de technisch- en functioneel applicatiebeheerders. De rol van de medewerkers in de IT-organisatie zal mee moeten veranderen met het moderniseren van het applicatielandschap.

Cloud transitie serieus aanpakken

Bij elke organisatie is tegenwoordig wel een beleid dat voorrang geeft aan SaaS (Software-as-a-Service) en PaaS (Platform-as-a-Service) boven eigen gehoste applicaties of private cloud. Vaak wordt er begonnen met SaaS diensten. Eerst een kleintje (Dropbox) en later steeds grotere en meer strategische (Office 365). Wat eerst begint als shadow-IT, gedreven vanuit de business, krijgt steeds serieuzere vormen.

Vervolgens ontstaat er bij de IT-afdeling de notie dat een hybride cloud architectuur noodzakelijk wordt. Omdat de huidige omgeving wildgroei kent en moeilijk te beheren is.

Cloud transitie moet serieus aangepakt worden.

Het ontwikkelen van de architectuur begint als iets wat alleen met techniek te maken heeft. Hierbij komen onderwerpen als infrastructuur, security, identity en te gebruiken cloud services aan bod. En aan welke principes en requirements er voldaan moet worden. Allemaal belangrijke onderwerpen.

Naadloze dienstverlening

Het huidige applicatielandschap is vaak ondergebracht bij een hosting provider. Deze provider beheert de infra en de servers en is verantwoordelijk voor het “technisch” in de lucht houden van het landschap. De hosting provider staat vaak niet te springen om organisaties de cloud in te helpen. Hun verdienmodel is marge op hardware. Daar is ook het eufemisme “private cloud” waarschijnlijk door ontstaan.

 

Verdienmodellen op de schop

In het kort

“De hosting provider staat vaak niet te springen om organisaties de cloud in te helpen. Hun verdienmodel is marge op hardware.”

Techniek en organisatie

Maar wanneer de procedure om een nieuwe Virtual Machine aan te vragen en op te spinnen twee weken duurt, kunnen we niet echt van cloud computing spreken. Deze providers zullen dus mee moeten gaan bewegen met de keiharde eisen van hun klanten. Tegelijkertijd zal de eigen organisatie met de nieuwe realiteit van hybride cloud om moeten leren gaan. We hebben met twee omgevingen te maken die technisch én organisatorisch tot één geheel moeten worden gesmeed om naadloze dienstverlening te kunnen bieden. Daar zul je zelf voor aan de slag moeten.

Cloud transitie: niet alleen een technisch feestje

Cloud transitie is dus zeker niet alleen een technisch feestje. Niet alleen de rol van medewerkers verandert, ook de manier waarop de IT-organisatie is ingericht. En hoe met het verlenen van (interne) cloud services moet worden omgegaan. Waar sommige rollen zullen vervallen, ontstaan weer nieuwe rollen simpelweg omdat het ontwikkelen voor en het beheren van een hybride cloud omgeving complex is. En omdat het nieuwe skills en samenwerkingsvormen noodzakelijk maakt.

De cloud maakt het met name mogelijk om een snellere time-to-market te realiseren voor moderne oplossingen. Maar zonder bijbehorende, op devops gebaseerde en rond functionele domeinen georganiseerde teams zal de cloud op zich niets veranderen aan de snelheid van realiseren van oplossingen.

Verbinders, coaches en denkers gevraagd

Het is juist de combinatie van techniek en organisatie die dit mogelijk maakt. De IT-organisatie zal getraind moeten worden in deze nieuwe manier van (samen)werken. De functioneel applicatiebeheerder zal onderdeel moeten worden van deze teams. Hij of zij is niet verantwoordelijk voor het in de lucht houden van applicaties, maar voor (delen) van een bedrijfsproces. En met de juiste motivatie en begeleiding zal deze rol en verantwoordelijkheid al snel goed opgepakt en omarmd worden!

Nieuwe rollen zoals cloud solution architect en cloud engineer zullen ontstaan. Er zal een cloud regie team moeten zijn, dat de regie voert over de hybride cloud architectuur en de daarop landende oplossingen. Coaching van de IT-organisatie vanuit dit team is ook een belangrijk aspect. En de meestal nog op oude principes werkende hosting provider zal mee moeten bewegen, want alleen een goede regie is niet voldoende. Cloud transitie betekent dan misschien afscheid nemen van servers, maar zeker niet van goed nadenken over zowel de technische- als de business architectuur, en hier de regie over voeren!

Een IT’er is ook maar gewoon een uniek mens