Menu

Van het 'waarom' en het 'hoe' naar het ‘wat’

Digitaal samenwerken in een omgeving als Office 365 is de kern van wendbaar en innovatief werken in een organisatie. Omarming van de digitale werkomgeving door de organisatie is daarbij cruciaal. Ondertussen is het zorgen voor succesvolle adoptie door de eindgebruikers een complexe uitdaging, waarbij veel organisaties hulp van experts kunnen gebruiken. En waarbij u hulpmiddelen kunt gebruiken. In deze infographic bieden wij u een overzicht van de tools voor het bewerkstelligen van adoptie van de digitale werkplek.

Infographic: Toolkit voor adoptie van Office 365

Er zijn ontzettend veel hulpmiddelen voor adoptie te bedenken, en veel daarvan zijn vrij beschikbaar. In ons overzicht delen we de belangrijkste hulpmiddelen die u kunt gebruiken in drie categorieën in. Een overzicht van de mogelijke middelen, waar u ze voor kunt gebruiken en hoe u er de beschikking over kunt krijgen.

Toolkit voor Office 365 adoptie 4 Klik hier om het overzicht als pdf te downloaden.

Het gaat vaak mis bij het ‘waarom’

Trajecten rondom digitaal samenwerken lopen vaak vast op adoptie; de omarming van nieuwe tooling door de organisatie. Waarom? Aan de beschikbare hulpmiddelen ligt het meestal niet. De digitale werkplek moet in het geheel ingebed worden, in lijn met de strategische doelen van de organisatie, de randvoorwaarden en de persoonlijke voorkeuren en doelen van de eindgebruikers. Maak de beantwoording van de “What’s  in it for me?” vraag zo helder mogelijk. Zowel intern als extern, in die volgorde.

De Cirkel van vernieuwing

Daarom ontwikkelde Motion10 de Cirkel van Vernieuwing, een visie op change management en digitale innovatie die organisaties in vijf stappen van strategisch adoptieplan naar praktische aanpak helpt. In de business paper “Adoptie als vanzelf” leest u alles over deze adoptiemethodiek.

Die paper en andere middelen op onze website helpen u de belangrijkste vragen te beantwoorden rondom de verandering die u teweeg moet brengen in uw organisatie, om effectief gebruik te gaan maken van een nieuwe digitale werkomgeving. Namelijk de “waarom”- en de “hoe”-vraag (visie en strategie). Met de bovenstaande infographic geven we een invulling aan de derde belangrijke vraag; de “wat-vraag” (hulpmiddelen voor de aanpak & communicatie).

Neem contact op met onze change management experts

Meer informatie, specifieke vragen of direct aan de slag? Neem vrijblijvend contact op met Ron, Rick of één van onze andere Office 365- en adoptiespecialisten.

Neem contact op

Hulpmiddelen bij de uitvoer van uw Office 365 project

Meer hulp bij de adoptie van Office 365?

Bekijk de volgende kennismiddelen op onze website voor meer inzichten: