Zo migreert u succesvol van BizTalk naar Azure (deel 2)

16 maart 2021

Deel 2: Platformstrategie

Door Eldert Grootenboer, Technology Lead Azure & Integration en Microsoft MVP

Het zetten van de grote stap vooruit van BizTalk naar Azure begint met een platformstrategie. Waarom deze overstap, en wat wordt er verwacht met Azure te bereiken? Mogelijk wilt u een hogere schaalbaarheid behalen, waarbij u eenvoudig kan op- en afschalen, afhankelijk van de load op uw omgeving. Dit heeft als voordeel dat u enkel hoeft te betalen voor de gebruikte resources, en dat u geen resources hoeft aan te schaffen die slechts een fractie van de tijd worden gebruikt.

Een andere drijfveer is de wens om sneller in te kunnen spelen op de wensen van de business of klanten. Doordat in Azure gebruik gemaakt kan worden van PaaS services, kan er volledig gefocust worden op het opzetten van de gewenste functionaliteit, zonder zorgen over het onderliggende platform. Bovendien is het met Azure ook zeer eenvoudig om een agile-werkwijze op te zetten, ondersteund door zaken als automated testing en deployments. Of mogelijk is de beweegreden om naar Azure te migreren, om continue bij te blijven met de laatste ontwikkelingen in technologie. Wat de redenen ook zijn, zorg dat deze bij alle betrokkenen bekend zijn, zodat iedereen dezelfde doelen nastreeft.

Bij het bepalen van een platformstrategie is het van groot belang dat een goed inzicht bestaat in het bestaande integratielandschap. Welke integraties draaien er, en hoeveel toegevoegde waarde bieden deze integraties? Als een integratie weinig of geen toegevoegde waarde biedt, moet deze dan worden meegenomen naar de nieuwe omgeving? Mogelijk wordt het geïntegreerde systeem op relatief korte termijn uitgefaseerd of vervangen door een nieuwe versie, met andere koppelingsmogelijkheden. Bovendien biedt Azure mogelijkheden die voorheen met BizTalk niet mogelijk waren, en kan een re-design hier veel meer uit halen. Bij het bepalen van een platfomstrategie wordt vaak de keuze gemaakt uit een van de onderstaande drie opties:

  • Retire

Allereerst is er de mogelijkheid om een integratie niet mee te nemen naar het nieuwe platform. Deze zal dan in BizTalk blijven bestaan, totdat er geen behoefte meer aan is. Dit zal voornamelijk voorkomen bij zaken die uitgefaseerd of vervangen worden, of die te weinig toegevoegde waarde bieden om opnieuw geïmplementeerd te worden. Dit wordt ook wel een sterfhuisconstructie genoemd.

  • As-is migratie

De tweede mogelijkheid is om een as-is migratie toe te passen. In geval van een migratie van BizTalk naar Azure gaat dit meestal over dat waar mogelijk de componenten worden meegenomen, zoals voor schema’s en maps. De rest wordt grotendeels 1:1 nagebouwd, bijvoorbeeld door pipeline componenten om te zetten naar Functions, en orchestrations naar Logic Apps. Voor dit scenario biedt Microsoft nu ook tooling aan in de vorm van de BizTalk Migrator, waar ik in het derde en laatste deel van deze blogreeks verder op inga.

  • Re-envision

De laatste optie is om een re-envision strategie toe te passen op de integraties. Hierbij gaat het proces feitelijk terug naar de tekentafel. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die Azure ons biedt, en hoe deze kunnen gebruikt kunnen worden om de meeste toegevoegde waarde te bieden aan de business of klanten. Dit moment wordt vaak aangegrepen om van veelal batchgedreven integraties naar een meer event-driven integratie architectuur toe te bewegen. Dat past meestal beter bij de meer real-time integratiebehoefte die steeds meer ontstaat in digitale ecosystemen.  Hoewel dit de grootste investering vraagt, is het ook degene die het meeste kan opleveren. Hier zou voornamelijk voor gekozen moeten worden in het geval van processen die belangrijk zijn voor de organisatie, en die onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie kunnen bieden.

Bij deze strategie is het ook van belang om de huidige implementatie los te kunnen laten. Dat iets nu in BizTalk opgezet is, betekent niet dat weer naar alleen een messaging pattern over moeten worden gegaan. Mogelijk is zo’n traditioneel integratiepatroon wel veel beter op te zetten door middel van een batchverwerking, waarbij tooling als Data Factory zeer interessante mogelijkheden biedt. En voor de real-time, event-driven integraties kan dan Event Grid worden ingezet. Of misschien kunnen er wel extra mogelijkheden van Azure in het proces worden opgenomen, zoals het gebruik van Cognitive Services voor het uitlezen van documenten, of het vertalen van teksten.

Lees hier deel 1 van de blogreeks: Zo migreert u succesvol van BizTalk naar Azure deel 1: een grote stap vooruit

Lees hier deel 3 van de blogreeks: Zo migreert u succesvol van BizTalk naar Azure deel 3: Aanpak