Zo migreert u succesvol van BizTalk naar Azure (deel 3)

6 april 2021

Deel 3: Aanpak

Door Eldert Grootenboer, Technology Lead Azure & Integration en Microsoft MVP

Wanneer u de platformstrategie hebt bepaald, is het moment aangebroken om te besluiten over de aanpak. Gaat het over een groot aantal verschillende soorten integraties met een verscheidenheid aan systemen, protocollen en componenten die dienen te worden overgezet? Wordt een re-envision strategie toegepast op het grootste deel van het landschap? Misschien kan er door het gebruik van een beperkt aantal accelerators juist zeer snel overgegaan worden? Op basis van de antwoorden op deze vragen kunt u de aanpak bepalen. Soms zullen er langere tijd twee omgevingen naast elkaar draaien, waarbij elke wijziging op een systeem of interface betekent dat deze opgepakt wordt en naar het nieuwe landschap wordt verplaatst. Een andere mogelijkheid is dat de koppelingen in Azure worden opgezet, en er in één keer een switch van BizTalk naar Azure plaats vindt.

Architectuur

Op dit moment wordt ook de architectuur voor het nieuwe platform opgezet. Bekend is immers welke strategie er is, en welke integraties er dienen te komen. Agile architectuur geeft u de juiste handvaten, zonder innovatie en nieuwe inzichten te stoppen. De wereld verandert continu, en het is van belang dat u steeds mee kunt blijven bewegen. Het is de architectuur die ervoor zorgt dat u een toekomstvast platform kunt opzetten, wat continu kan meebewegen met de business en klanten.

Proof of concept

Welke keuzes er ook gemaakt worden, het is van belang om altijd eerst de ideeën en uitgangspunten te valideren. Daarvoor is het vaak gewenst om eerst een PoC (proof-of-concept) uit te voeren. Bij de keuze voor het scenario waarmee deze wordt opgezet, zijn er een aantal uitgangspunten. Allereerst moet het een integratie zijn die daadwerkelijk toegevoegde waarde aantoont. Neem dus een systeem wat dagelijks gebruikt wordt, zodat eventuele problemen of verkeerde uitgangspunten snel zichtbaar worden. Neem bovendien een interface die niet te groot of te klein is. In een ideale situatie worden er verschillende protocollen en systemen gebruikt die representatief zijn voor het complete landschap, en kan de PoC in één sprint van twee of drie weken worden afgerond. Op deze manier is er een duidelijke terugkoppeling op de voorgestelde richting, en kan hierna met vol vertrouwen het migratietraject worden ingegaan.

Snel aan de slag

Als er eenmaal voor gekozen is om het migratietraject in te gaan, is het van belang om snel aan de slag te gaan. Voorkomen moet worden dat de bestaande BizTalk-omgeving zich verder blijft ontwikkelen, en er uiteindelijk weer vanaf stap één opnieuw moet worden begonnen. Bij een re-envision strategie moet het proces duidelijk in kaart worden gebracht, en geplot worden op de nieuwe mogelijkheden. In het geval van een as-is migratie moeten de componenten zo snel mogelijk overgezet worden. Voor dit laatste is er nu ook ondersteuning vanuit Microsoft.

BizTalk Migrator

Deze ondersteuning bestaat in de vorm van de BizTalk Migrator tool. Dit is een project vanuit de Microsoft product group, en wordt onderhouden samen met de community op GitHub. Deze tool biedt de mogelijkheid om bestaande MSIs (installatie packages) vanuit BizTalk te analyseren, en deze om te zetten naar services in Azure, zoals Logic Apps, Service Bus en Functions. Uiteraard zullen de resultaten afhangen van de complexiteit van de omgeving, maar diverse technieken en patterns worden al herkend, en de tool wordt continue verder ontwikkeld. Daar waar automatische migratie niet (helemaal) mogelijk is, worden placeholders aangemaakt, die vervolgens handmatig verder uitgewerkt kunnen worden.

Kies de juiste partner

Een migratie van BizTalk naar Azure biedt enorm veel mogelijkheden, en is iets waar veel organisaties zich op oriënteren. Voor grote en complexe omgevingen kan het echter ook een uitdaging zijn, aangezien er veel bewegende delen zijn, en het bovendien vaak om bedrijfskritische processen gaat. Het is dan ook van belang om de juiste partner aan te haken voor een succesvolle migratie van BizTalk naar Azure. Bij Motion10 hebben we de afgelopen jaren tientallen organisaties geholpen om van hun migratie een succes te maken, en wij helpen ook uw organisatie graag hierbij.

Lees hier deel 1 van de blogreeks: Zo migreert u succesvol van BizTalk naar Azure deel 1: een grote stap vooruit

Lees hier deel 2 van de blogreeks: Zo migreert u succesvol van BizTalk naar Azure deel 2: Platformstrategie