Interactieve Fit for Hybrid-sessie

28 september 2021

Terug naar kantoor

De online Interactieve Fit for Hybrid-sessie heeft reeds plaatsgevonden en registratie is gesloten.

Vanaf juni 2021 hebben organisaties de mogelijkheid om hun medewerkers weer (deels) terug te laten keren naar kantoor. Veel organisaties buigen zich over de vraag of het wenselijk is om uiteindelijk weer terug te gaan naar de traditionele manier van werken, of toe te werken naar een modus met een mix van werken op kantoor en elders werken: hybride. 

Meest genoemde uitdagingen hybride werken
Hoewel elke organisatie uniek is, staan veel organisaties voor dezelfde uitdagingen rond hybride werken. In onze gesprekken met klanten en andere organisaties en in reeds uitgevoerde onderzoeken naar hybride werken worden de volgende uitdagingen structureel genoemd:

  • Bedrijfsfilosofie en strategie: Organisaties zoeken een duidelijke, toekomstgerichte strategie rond hybride werken
  • Leiding geven op afstand: Managers zoeken een nieuwe balans tussen het betrokken houden van medewerkers, het borgen van productiviteit en momenten voor sociale interactie met medewerkers
  • Verbonden blijven: Medewerkers zoeken op een andere manier verbinding met hun collega’s, vooral collega’s van andere afdelingen en teams, en hebben inzicht nodig in wat er speelt binnen de organisatie
  • Balans tussen werk en privé: Medewerkers zoeken ondersteuning bij het herontdekken van de juiste werk-privé balans in de nieuwe werkvorm
  • Anders vergaderen: Managers zoeken een andere organisatie van vergaderen als niet iedereen op dezelfde locatie aanwezig is
  • Optimaal benutten van het kantoor: Organisaties zoeken naar mogelijkheden om het kantoor voor andere doeleinden in te zetten
  • Veilig werken op alle devices: Organisaties zoeken naar effectieve security maatregelen voor alle gebruikte devices

Komen deze uitdagingen je bekend voor? Er zijn veel zaken om over na te denken, maar waar begint je?

Fit for Hybrid-aanpak
Motion10 heeft de Fit for Hybrid-aanpak ontwikkeld om organisaties hierin te ondersteunen en het antwoord op dit vraagstuk te formuleren aan de hand van management aspecten, het HR-vraagstuk en de technologische uitdaging. De Fit for Hybrid-aanpak van Motion10 helpt organisaties succesvol te innoveren met de optimale inzet van de meest passende digitale hulpmiddelen en werkwijzen, en de adoptie hiervan door alle gebruikers.

Interactieve Fit for Hybrid-sessie
Wil je meer weten over onze aanpak? Meld je dan aan voor de online Interactieve Fit for Hybrid-sessie op dinsdag 28 september van 11.00 – 12.00 uur waarin Ron Witjes (Unit Manager Customer Success), Peter de Vries (Solution Lead Modern Work & Security) en Alice Zanders (HR Directeur) je te woord zullen staan vanuit hun desbetreffende vakgebied. Er zal een korte toelichting gegeven worden op onze visie omtrent het hybride werken en hoe de Fit for Hybrid-aanpak van Motion10 organisaties helpt succesvol te innoveren. Na de inspiratie schakelen we over op een Q&A-sessie waarin je de mogelijkheid heeft om vragen te stellen.