Menu

Unieke dienstverlening voor overheidsinstellingen

De overheid hanteert voor de koppeling tussen administraties de standaard ‘Digikoppeling’. Motion10 biedt als enige partij in Nederland een op Microsoft Azure gebaseerde SaaS dienst ‘Digikoppeling as a Service’. Hiermee kunnen overheidsorganisaties zonder investeringen in eigen hardware of software snel integraties opzetten met alle op Digikoppeling gebaseerde externe systemen.

Overheden moeten steeds meer bereiken met minder middelen. Ze willen efficiënter werken en tegelijk betere service kunnen verlenen aan burgers. Overheidsorganisaties werken daarom meer en meer digitaal. Dat betekent niet alleen digitaal communiceren met burgers, maar ook met andere overheidsinstanties. Koppelingen met BAG, WOZ, MijnOverheid (Berichtenbox), WMO, GBA, enzovoorts zijn hiervoor noodzakelijk.

Digikoppeling

Digikoppeling is de standaard voor koppelingen tussen overheidssystemen. Digikoppeling is een onderdeel van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Het draagt zorg voor veilige uitwisseling van informatie en is gebaseerd op SOAP web services en de ebMS standaard. Logius beheert deze standaard. Digikoppeling kan zowel gebruikt worden voor opvragen van gegevens als voor het uitvoeren van transacties.

As a Service

Soms zijn overheidsorganisaties zelf in staat om vanuit bestaande integratie middleware dit soort koppelingen op te zetten, maar vaak is deze software niet eenvoudig of snel genoeg in te zetten. En vaak kan de bestaande software de Digikoppeling standaarden überhaupt niet ondersteunen.

Motion10 kan uw organisatie op dit gebied volledig ontzorgen met Digikoppeling-as-a-Service. Doordat er al vele koppelingen beschikbaar zijn, is het koppelen van uw systemen met die van andere overheidsorganisaties een stuk sneller te realiseren. Hiervoor heeft u geen eigen hardware, software of technische kennis nodig.

Wat u kunt verwachten

  • Binnen een aantal dagen een Digikoppeling opzetten.
  • Geen eigen hardware of software nodig.
  • Geen eigen technische kennis of vaardigheden nodig.
  • Veilig en snel geïntegreerd met uw bestaande systemen.
  • Pay-per-use: betaal voor uw daadwerkelijke gebruik.

De overheid van de toekomst

Digikoppeling-as-a-Service zorgt voor efficiënte interactie tussen verschillende overheidsorganisaties zonder dat u zich daarbij ooit nog zorgen hoeft te maken over technische zaken. Digikoppeling-as-a-Service is makkelijk schaalbaar en hoog beschikbaar. Dit is noodzakelijk in een steeds meer digitaal wordende samenleving.

Door niet alleen de communicatie met burgers maar ook de samenwerking met andere overheidsorganisaties te digitaliseren, zet u de volgende stap naar de overheid van de toekomst.

Meer weten?

Neem contact op met Wilfred Noppers, Business Lead Apps & Infra, Motion10.