Een nieuw digitaal portaal voor Koning Willem I College

28 januari 2019

Erwin Lima

Digital Strategist

Een zelfstandige stap dichter bij het onderwijs van de toekomst

Een nieuw digitaal portaal moest het Koning Willem I College helpen een stap te zetten in de reis naar een digitaal werkend ‘community college’ en het faciliteren van zelfsturend leren; het onderwijs van de toekomst. Hoe verliep de voorbereiding en livegang van het nieuwe portaal voor 1.500 medewerkers en de vernieuwing van de gekoppelde app voor de 13.000 studenten?

Een gesprek met Gonda Fransen, communicatieadviseur, Kees van Uden, directeur Informatisering en Desiree Vonk, hoofd Studentencommunicatie bij KW1C.

Online community portal

De missie van het  Koning Willem I College (KW1C) luidt: “Het succes van de student is de reden van ons bestaan.”

Met het project rondom “Het Portaal” was de bedoeling om een online community portal te creëren waar studenten en medewerkers elkaar kunnen vinden en samenwerken. Maar waar in de toekomst ook ouders en externen zoals stagebedrijven de verbinding met KW1C kunnen vinden. De oplossing omvat onder andere een sociaal intranet en een Document Management Systeem.

Resultaten en het volledige klantverhaal

Het portaal is inmiddels zelfstandig door het Koning Willem I College live gebracht. Het nieuwe portaal wordt al snel enthousiast gebruikt door alle medewerkers; studenten maken veel gebruik van de gekoppelde app. Activiteiten ten bate van adoptie zijn ondertussen nog in volle gang.

Hoe verliep het project, en hoe beviel het werken met Scrum? Welke tips zou het projectteam van KW1C meegeven voor het vormgeven van een studenten- en medewerkersportaal? U leest er alles over in de volledige case study.