Kwaliteit van onze dienstverlening onder de loep

13 oktober 2020

Klanttevredenheidsonderzoek 2020: kwaliteit van onze dienstverlening onder de loep

Ook in 2020 is het in het vierde kwartaal weer tijd voor het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van Motion10. Vanaf oktober vindt met tien van onze klanten een persoonlijk interview plaats. Andere klanten vragen we een online vragenlijst in te vullen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen nemen we de kwaliteit van onze dienstverlening onder de loep in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Integron.

“De digitale innovatie van onze klanten succesvol maken.” Hiermee vat Frank Langeveld, Commercieel Directeur van Motion10, in één zin samen welke toegevoegde waarde wij aan onze klanten willen leveren. “In 2019 leverde het KTO zeer waardevolle respons op. Neem de kwaliteit en resultaten van de werkzaamheden van onze consultants. Die worden hoog gewaardeerd. Daardoor wordt het zakendoen met Motion10 als prettig ervaren en ontstaat bij onze klanten de wens om dit structureel vorm te geven in een strategisch partnership. Dit is voor ons de belangrijkste bevestiging dat de basis op orde is in onze dienstverlening.”

Toch zijn er ook zaken waarbij onze klanten meer van ons verwachten. Frank: “Hierin is proactiviteit het sleutelbegrip. Wij worden ervaren als een duurdere partij. Daarom wordt er van ons verwacht dat we vaker de extra stappen te zetten die voor onze klanten het verschil maken. Het afgelopen jaar zijn alle Motion10’ers gevraagd om mee te denken bij het vertalen van deze uitdaging naar concrete oplossingen en verbeteringen.”

Dit heeft ertoe geleid dat de opzet van onze projecten in één jaar behoorlijk verbeterd is. “Zo krijgt proactiviteit bij klanten waar we strategisch partner zijn nu expliciet aandacht in het accountplan. Ook wordt de voortgang van projecten nauwlettender gemonitord in de projectboard met de betreffende accountmanager en projectmanager. Deze verbeteringen stellen ons in staat om daadwerkelijk de extra stappen te zetten die voor onze klanten het verschil maken.” Een ander belangrijk punt was dat onze urenregistratie en facturatie beter op orde moesten komen. “Ook hier hebben we veel voor de klant merkbare verbeterslagen gemaakt.”

Wij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het is nu aan onze klanten om dit te beoordelen. We waarderen de feedback van al onze klanten enorm en danken hen voor hun deelname.