Motion10 behaalt certificering ISO 9001 en ISO 27001

30 augustus 2021

Motion10 behaalt certificering ISO 9001 en ISO 27001

Motion10 heeft na het succesvol doorlopen van de uitgebreide externe audit de certificering voor ISO 9001 (Kwaliteit) en ISO 27001 (Informatiebeveiliging) behaald. Hierbij is onafhankelijk vastgesteld dat in het werkproces van Motion10 de kwaliteit en de informatiebeveiliging in elk stadium van een project of opdracht gegarandeerd zijn. Met het behalen van de ISO-certificering versterkt Motion10 haar missie, de Cirkel van Groei, die ervoor zorgt dat de medewerkers van Motion10 blijven groeien, waardoor de klanten van Motion10 blijven groeien.

Het voldoen aan de ISO-normen 9001 en 27001 verhoogt de kwaliteit van het werk dat Motion10 dagelijks voor haar klanten doet. Bob de Jong, Operationeel Directeur Motion10: “In zowel het ISO-gedachtengoed als in de Cirkel van Groei van Motion10 staat de ‘Plan – Do – Check – Act (PDCA) cyclus’ centraal. Door processen goed te beschrijven, structureel te meten en vervolgens steeds kleine aanpassingen te doen in onze manier van werken, verbeteren we onze dienstverlening continu en is elke verbetering direct een stap vooruit. Voor al onze medewerkers is dit dus dé manier om bij te dragen aan succesvolle digitale innovatie bij onze klanten.”

 

“Tijdens de ISO-trajecten bleek dat onze processen goed ingericht waren, maar dat op enkele vlakken ruimte was voor verbetering. Het ISO 9001-traject heeft bijvoorbeeld tot een concrete verbetering geleid in onze klachtafhandeling. Doordat we nu volgens ISO-voorschrift klachten registeren zijn we beter in staat ze te analyseren, trends erin te signaleren en onze werkwijze aan te passen om toekomstige klachten te voorkomen.”

– Frank Langeveld, Commercieel Directeur Motion10:

 

Datalekken en cyberaanvallen zijn dagelijks in het nieuws. Het voorkomen hiervan is voor Motion10 topprioriteit. Frank Langeveld: “Daarom vinden we het belangrijk om te bevestigen dat onze processen op het gebied van security en privacy op orde zijn. Het ISO 27001-traject heeft tot twee concrete verbeteringen geleid. Doordat we volgens ISO-voorschrift een Chief Information Security Officer (CISO) en een Privacy Officer (PO) hebben benoemd, is er voor onze klanten een specifiek verantwoordelijke als aanspreekpunt beschikbaar bij vragen over security en privacy.”