Motion10 helpt KNGF Geleidehonden écht datagedreven worden

31 augustus 2021

Elk jaar helpt Motion10 met haar MVO-initiatief MotionTogether een maatschappelijke organisatie digitaal innoveren. In 2021 ondersteunen wij KNGF Geleidehonden met een IT-vraagstuk. De missie van KNGF Geleidehonden is om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een professioneel opgeleide hond. De organisatie heeft een datagedreven strategie ontwikkeld om de belangrijkste doelstelling – binnen tien jaar een verdubbeling van het aantal te plaatsen honden en daardoor meer cliënten helpen – te realiseren.

Miranda van Mook, Manager Bedrijfsvoering KNGF Geleidehonden: “De realisatie van deze doelstelling vereist een tijdige en juiste afstemming tussen het fokken en opleiden van honden, het opleiden van hondentrainers en de inkomstenstroom. Het professioneel opleiden van een hond duurt twee jaar, het professioneel opleiden van een hondeninstructeur drie jaar. Hier komt bij dat we geen subsidie ontvangen en volledig afhankelijk zijn van donateurs. De combinatie van onze groeiambitie en bedrijfsvoering maken betrouwbare voorspellingen wanneer welke investeringen nodig zijn, een must. Dit is op één manier mogelijk: écht datagedreven worden.”

Motion10 helpt KNGF Geleidehonden écht datagedreven worden

Foto: links Marije Teppema (Marketing Manager en MVO Coördinator Motion10), rechts Miranda van Mook (Manager Bedrijfsvoering KNGF Geleidehonden).

Dashboard Fondsenwerving & Communicatie

Motion10 helpt KNGF Geleidehonden hun strategie te vertalen naar datagedreven momenten en de bijpassende analytische producten met hen te ontwikkelen. Marc van Uunen, IT Coördinator KNGF Geleidehonden: “In samenwerking met Motion10 ontwikkelen we in Power BI een KPI dashboard Fondsenwerving & Communicatie met forecastmodel. Hiermee krijgen onze collega’s real-time inzicht in wanneer welke activiteiten nodig zijn om bestaande donateurs te binden en nieuwe donateurs te vinden. Via de PitWall, het data- en integratieplatform in de Cloud van Motion10, wordt het voor ons mogelijk data te ontsluiten uit al onze belangrijke bronnen zoals Salesforce en Google Analytics. Vervolgens zijn we in staat om in Power BI stapsgewijs toe te werken naar een organisatiebreed KPI dashboard met forecastmodel, waarin bijvoorbeeld ook onze collega’s van P&O en Finance real-time inzicht krijgen in hun belangrijke bedrijfsprocessen.”

Technologie-overstijgende projectaanpak

Net als andere jaren pakt Motion10 het MotionTogether 2021-project op als een regulier project. Hiervoor gebruiken we onze vaste technologie-overstijgende projectaanpak. Laura de Vos, Change Management Lead Motion10: “We zijn zomer 2021 gestart het Basis op Orde-traject, waarbij we alle voorbereidingen treffen om de implementatie van de technologie succesvol te laten verlopen. In sessies met het management, IT en de medewerkers van de afdeling Fondsenwerving & Communicatie halen we requirements op. Op basis hiervan ontwikkelen we de meest passende oplossing. Vanaf najaar 2021 starten we met de implementatie van de technologie. Dit doen we met een multidisciplinair team, bestaande uit consultants uit onze units Data & Analytics en Customer Success. Laatstgenoemden begeleiden de medewerkers van KNGF Geleidehonden met change management en user-centered design in het optimaal gebruiken van de nieuwe technologie, zodat de toegevoegde waarde van de nieuwe technologie maximaal wordt.”

MotionTogether – samen beter worden

MotionTogether is een jaarlijks terugkerend MVO-initiatief van Motion10 en staat voor de bedrijfsfilosofie van Motion10: samen beter worden. Miranda van Mook en Marc van Uunen: “Wij zijn ontzettend blij met de hulp van Motion10 om écht datagedreven te worden. Doordat Motion10 MotionTogether oppakt als een regulier project krijgen we de beschikking over technologie en begeleiding waar we kortgeleden alleen van konden dromen. De mogelijkheden ervan overtreffen ruimschoots onze verwachtingen. Als échte datagedreven organisatie gaan wij in heel veel meer mensenlevens het verschil maken en letterlijk werelden openen.”

Daan Scheer, CEO Motion10: “Motion10 neemt met MotionTogether maatschappelijke verantwoordelijkheid op een manier die bij onze organisatie past: alle betrokkenen worden beter. Vanzelfsprekend KNGF Geleidehonden, hun cliënten en dus de maatschappij. Maar ook onze medewerkers geven MVO in het medewerkertevredenheidsonderzoek elk jaar weer topprioriteit. Voor Motion10’ers is het een belangrijke bron van zingeving uit het werk. Motion10 is trots om met MotionTogether het verschil te maken voor zoveel mensen.”

Meer over MotionTogether

Lees hier meer over MotionTogether, een jaarlijks terugkerend MVO-initiatief van Motion10.