Menu

Patrimonium verbetert interne samenwerking dankzij SharePoint Online

Rotterdam, 20 augustus 2015 – Woningcorporatie Patrimonium gaat haar plannen rondom de interne samenwerking verwezenlijken met behulp van Microsoft Office 365 en SharePoint Online. De woningcorporatie met 90 medewerkers en beheerder van 7.600 sociale huurwoningen, wordt in dit proces begeleid door Motion10.

De digitale werkplek

Om efficiënter samen te werken binnen de organisatie kiest Patrimonium voor een sociaal en interactief intranet op basis van Microsoft Office 365. Met behulp van dit intranet zullen de 90 medewerkers van de corporatie efficiënter informatie kunnen uitwisselen, samenwerken en systemen samenbrengen. Uiteindelijk heeft iedereen zijn digitale werkplek waarbij men vanuit één centraal punt kan inloggen. Binnen deze omgeving treffen medewerkers o.a. documenten, HR informatie en werkprocessen die op de gebruiker afgestemd zijn.

Office 365 adoptie

Een geslaagd project bestaat niet alleen uit een werkende omgeving, maar juist ook in het meenemen van de organisatie bij de invoering. Met de Office 365 Modelkantoor aanpak van Motion10 worden gebruikers vanaf dag één begeleid. Door de interactieve projectmethodiek bieden zij input bij de ontwikkeling van de nieuwe omgeving. Uit jarenlange ervaring blijkt dat dit de adoptie verhoogt.
Vanwege de focus op en ervaring met adoptie en woningcorporaties is de keuze in dit traject bij Patrimonium gevallen op Motion10.

Over Patrimonium

Goed en passend huisvesten van mensen die – vaak vanwege een beperkt inkomen – daarin zelf niet kunnen voorzien. Dat is de missie van Patrimonium woonservice. En onder goede huisvesting verstaat Patrimonium ook een veilige, leefbare en duurzame woonomgeving. Met klantgerichte dienstverlening en op een vernieuwende manier werken de medewerkers van de woningcorporatie aan een prettig woonmilieu voor haar verschillende doelgroepen.

Over Motion10

Motion10 helpt bedrijven en organisaties om meer waarde uit hun informatiestromen te halen. Om te verbinden en te delen. Hierbij zetten zij de nieuwste technologie uit het Microsoft Applicatie Platform in. Motion10 is hét competence center in Nederland als het gaat om SharePoint, BizTalk, Office 365 en Business Intelligence.
Contactpersoon voor de pers:
Marcia Moestoredjo, manager marketing- en communicatie van Motion10, mobiel: 06-10 06 31 15, email: Marcia.Moestoredjo@motion10.com.