Samenwerking Woon365 vastgelegd

14 maart 2019

Samenwerking tussen woningcorporaties op gebied van data-gedreven sturing

Rotterdam, 14 maart 2019 – Woningcorporaties Mooiland, WaterWeg Wonen, Volkshuisvesting Arnhem, Casade en IT-consultancybedrijf Motion10 legden afgelopen week hun samenwerking rond het dataplatform Woon365 feestelijk vast. Woon365 is een gezamenlijk dataplatform voor woningcorporaties, ontstaan vanuit de sector zelf. De samenwerkende partners kijken vol vertrouwen naar de toekomst en roemen de kennisdeling die het project tot nu toe al heeft aangejaagd.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.woon365.nl.

Binnen de sector wonen bestaat een groeiend besef van de waarde van de ongelooflijke hoeveelheid data die corporaties tot hun beschikking hebben. Data die vaak niet flexibel en tegelijkertijd veilig kan worden gebruikt. Om die waarde zo goed mogelijk te kunnen benutten om beter te sturen, de service aan huurders te verbeteren en om gemakkelijker data te kunnen delen met ketenpartners en toezichthouders is een samenwerkingsverband opgezet.

Dat samenwerkingsverband heeft geleid tot het ontstaan van een gezamenlijk dataplatform voor woningcorporaties, Woon365.

Roland Schweigl, Manager FIA bij Mooiland: “We hebben als woningcorporatie de beschikking over een enorme schat aan informatie. We willen de waarde daaruit ontsluiten. Prettiger wonen, betere service voor de huurder, daar gaat het om.

We willen met Woon365 onze collega’s helpen om de huurder beter te kunnen ondersteunen.”

Woon365: gezamenlijk dataplatform voor woningcorporaties

Met Woon365 kunnen woningcorporaties de data die ze in diverse bronnen beschikbaar hebben omzetten in betere service voor huurders. Woon365 biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners, toezichthouders en huurders.

Woon365 is ontstaan uit een initiatief van Mooiland, Volkshuisvesting Arnhem, Waterweg Wonen, Casade en IT-consultancybedrijf Motion10.

Het gezamenlijke model van Woon365 zorgt voor een basis-dataplatform, gebaseerd op een generiek datamodel voor corporaties. Dit zorgt voor lage instapkosten, in de vorm van een maandelijks abonnementsmodel. Daarnaast kunnen corporaties dashboards kosteloos met elkaar delen binnen Woon365, waardoor ze van elkaars kennis en innovatie kunnen profiteren.

Samenwerking vastgelegd en bekrachtigd

De samenwerkende corporaties die Woon365 hebben mogelijk gemaakt, kwamen afgelopen week samen om de samenwerking met faciliterende IT-partner Motion10 feestelijk vast te leggen en te vieren. Het kernteam van Woon365 is momenteel bezig met de laatste validatie van de eerste data-domeinen die beschikbaar komen in het platform. Denk hierbij aan domeinen als woningbestand, asset management en onderhoud, maar ook financiële regelingen en ontwikkeling van het woningbestand.

Michel van Dalen, Informatiemanager bij Volkshuisvesting Arnhem, over de samenwerking: “Wat volgens mij opvalt is dat er een bereidheid is bij alle betrokkenen om nu iets neer te zetten, om resultaat te behalen. We zijn onder de indruk van hoe de oorspronkelijke ideeën zijn vertaald in een nieuwere techniek; het platform is ook al in de cloud beschikbaar. Het ziet er heel gedegen uit, dat is fijn en geeft vertrouwen. Dat is voor ons ook één van de motieven om hier in te stappen.”

Vertrouwen, kennisdelen en een oproep tot meer databewustzijn

De samenwerkende partners spreken hun vertrouwen uit rondom de samenwerking, ook richting de toekomst. Het delen van kennis dat de sector kenmerkt, is door dit project sterk aangezwengeld en onderstreept. De uitwisseling van kennis en werkwijzen in processen búiten het domein van data-analyse is voor de betrokken corporaties nu al een prettige bijvangst.

Peter Heerens – teamleider informatiemanagement en control bij Waterweg Wonen: “Binnen het platform moet in de nabije toekomst een marketplace gaan ontstaan, waarbij het voordeel is dat je niet meer alleen aan al die rapportages en domeinen hoeft te werken.

Zodat je gezamenlijk op kan trekken. Nu eerst wij als de vier startende corporaties en Motion10, maar straks ook met nieuwkomers, zodat je een heel breed draagvlak krijgt voor rapportages die als kritisch gezien worden binnen de sector.”

De initiatiefnemers van Woon365 benadrukken ten slotte het belang van databewustzijn in de sector. Cissie Schellings, Informatiemanager Casade:

“Data is het nieuwe bezit, dat is nog helemaal niet in corporatieland geland. Je bezit hanteer je op een bepaalde manier; dat onderhoud je en daar ga je heel voorzichtig mee om.

Mijn hoop is dat de sector meer en meer in gaat zien dat we met die data net zo voorzichtig om moeten gaan als met ons ‘stenen’ bezit.”

Meer informatie over Woon365 vindt u op www.woon365.nl