Menu

Een implementatiemethodiek voor maximale IT-adoptie

Bij de moderne werkomgeving kunt u denken aan alles waarmee u uw medewerkers faciliteert om hun werk te doen. De digitale werkplek is een cruciaal onderdeel van die moderne werkomgeving geworden. Hoe zorgt u ervoor dat die digitale werkomgeving breed omarmd en effectief gebruikt wordt? Lees het in deze whitepaper.

Over adoptie en meetbaar succes in termen van organisatiedoelen

We gaan ervan uit dat u uw organisatie meer wendbaar, flexibel en klantgericht wilt laten opereren. Of dat u hoe dan ook iets wilt veranderen in uw organisatie. Daarvoor moet u innovatief kunnen werken. Innovatief werken begint bij uw medewerker; die heeft een slimme digitale werkomgeving nodig, die ook nog gebruikt wordt (adoptie). De vraag die we in deze paper beantwoorden is:

Hoe gaan we nu de technologie en de digitale werkplek zo inzetten dat die voor onze organisatie, onze medewerkers, partners, en klanten gaan werken?

We geven antwoord op die vraag in de volgende stappen:

  1. De visie op adoptie die we uitwerken in deze paper helpt u om die digitale werkplek op zo’n manier te implementeren dat die past bij uw organisatie en uw medewerkers, zodat adoptie bijna als vanzelf volgt. Of om ervoor te zorgen dat een reeds uitgerolde digitale werkomgeving meer en beter gebruikt wordt door de organisatie.
  2. We bespreken strategische alignment, randvoorwaarden en de cruciale rol van het management. We laten u ook zien hoe u de resultaten van een project meetbaar kunt maken met behulp van business intelligence.
  3. We laten u zien welke technologieën en wat voor architectuur u kunt gebruiken om de nieuwe werk- en denkwijzen te ondersteunen. Daarnaast stellen wij een projectaanpak voor.
  4. In het laatste hoofdstuk gaan we dieper in op de manier waarop u met behulp van de tools, informatie, tips en de projectaanpak die wij aanraden, innovatie in uw organisatie kunt vormgeven als continu proces.

Innoveren van binnenuit met behulp van de digitale werkomgeving

Deze paper is bedoeld voor IT-managers en business managers die innovatie binnen hun organisatie of binnen hun afdeling mogelijk willen maken, met behulp van een digitale werkomgeving. En voor leiders die willen weten hoe omarming van een nieuwe werkwijze en werkomgeving te bewerkstelligen. Wilt u deze inzichten ook niet missen? Download de paper nu!