Het Motion10 Modern Workplace Framework

20 augustus 2019

Erwin Lima

Digital strategist

Het canvas voor uw eigen innovatie roadmap

Het Modern Workplace Framework van Motion10 helpt u een roadmap vorm te geven voor continue innovatie. Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en op de continu veranderende wensen van klanten, moet u eerst uw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Hoe geeft u invulling aan de Moderne Werkplek die dat mogelijk maakt? En die mee kan blijven groeien en innoveren met uw organisatie?

Het Modern Workplace Framework

Het Modern Workplace Framework van Motion10 helpt u te definiëren wat voor uw specifieke wensen en behoeften de beste invulling is van het digitale gedeelte van de Moderne Werkplek, en de processen die daaraan verbonden zijn. Het Framework helpt u daarnaast om een roadmap vast te leggen die u inzicht geeft in hoe u die invulling dan het beste kunt bereiken, en waar uw prioriteiten moeten liggen.

In dit document leggen we uit hoe u het Framework kunt gebruiken om uw eigen pad uit te tekenen naar een moderne, flexibele werkplek en een toekomstbestendige, wendbare organisatie. Het document is bedoeld voor diegenen die zich op strategisch en tactisch niveau bezighouden met de digitale werkplek.