Menu

Beter beslissen en sturen op basis van de juiste informatie

U wilt beter sturen en beslissen op basis van de juiste informatie? Zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment over up-to-date informatie beschikken? De whitepaper “Microsoft Business Intelligence – een tactische stap voorwaarts voor sales” beschrijft aan de hand van een praktijkcase hoe Microsoft Power BI in de praktijk kan helpen om veelvoorkomende problemen met business intelligence op te lossen, en welke aanpak u daarbij zou kunnen gebruiken.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI is een onderdeel van de Microsoft Business Intelligence Suite, die sterk leunt op de al beschikbare on-premises en cloud BI technologieën en diensten van Microsoft. Power BI verenigt het beste van twee werelden; namelijk die van ‘Managed BI en ‘Self-service BI’. Zo geeft u de eindgebruiker de juiste tools voor de dagelijkse praktijk en besluitvorming, maar garandeert u ook dat de BI rapportages gebaseerd zijn op betrouwbare data en analyses. Tenslotte creëert u zo de mogelijkheid om naast data uit de eigen datacentra ook big data vanuit de cloud te betrekken bij uw business decisions.

In deze paper leest u meer over:

  • De voordelen van managed BI en Self-service BI aan elkaar te verbinden, en de nadelen van beide opties zoveel mogelijk te vermijden.
  • De eindgebruiker de juiste tools in handen te geven om snel aan de wensen en eisen van het dagelijkse werk te kunnen voldoen.
  • Te garanderen dat de BI rapportages en analyses gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens.
  • Data uit alle verschillende silo’s binnen het bedrijf, maar ook publieke Big Data en data uit de cloud te gebruiken voor decision making.
  • Beslissingen voor bijvoorbeeld sales en marketing management gemakkelijker te maken.
  • Discussies in meetings met up-to-date inzichten en inzichten in “what-if?” scenario’s kracht bij te zetten.
  • Lead conversie beter te voorspellen.

In de whitepaper, geschreven door Motion10’s CTO Gijs in ’t Veld, wordt tevens helder uitgewerkt wat de problematiek voor de sales manager precies was. Welke (sales)management beslissingen waren lastig om te maken op basis van de beschikbare informatie? Wat voor voorspellingen op het gebied van budgettering waren moeilijk vóór de invoer van Power BI? Ook vindt u hier een stap voor stap uitleg over hoe de BI oplossing praktisch geïmplementeerd werd.