Whitepaper: De sleutel voor succesvolle IT-projecten

13 mei 2022

IT Change Management

Wat is de definitie van een succesvol IT-project? Van succesvolle IT-projecten kun je pas spreken als na implementatie zoveel mogelijk medewerkers van de beoogde doelgroep op de juiste manier gebruik maken van nieuwe mogelijkheden, en dit merkbaar verschil maakt in hun resultaten. Maar hoe bereik je dat? IT Change Management is het hoofdonderwerp van deze whitepaper.  

Gebrekkige adoptie 

IT-projecten brengen vaak niet de van tevoren verwachte meerwaarde, vaak door gebrekkige adoptie en vage doelstellingen. We zien nog steeds vaak dat er te weinig aandacht is voor de zogenaamde ‘zachte’ factoren, die het grootste gedeelte van het resultaat bepalen. Hoe maak je van een IT-project dan wel een succes? 

Proactief IT change management cruciaal  

Proactief verandermanagement is in onze visie cruciaal voor het succes van IT-projecten. We adviseren een integrale aanpak met techniek, user experience design (UX Design) en Change & Adoptie 

De focus in het verandertraject moet liggen op een helder en zo concreet mogelijk doel en de alignment van dat doel met de doelen op de niveaus van het team en de individuele medewerker. Zet de mens centraal. Om de kans op succes te verhogen, is het ten slotte belangrijk dat je van tevoren bepaalt waar je staat als het gaat om adoptie, om op basis daarvan een plan te maken.  

In de whitepaper “De sleutel voor succesvolle IT-projecten” lees je hoe je dat doet.