Menu

Strategisch gesprekspartner voor integraal databeleid

Bij Motion10 werk ik als Business Lead Data & Analytics (voorheen Business Intelligence). Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de strategische visie wat betreft onze Data & Analytics dienstverlening. Ons specialisme ligt bij het slim koppelen van alle datastromen in één Modern Dataplatform waarin de vragen naar data optimaal beantwoord worden. Mijn aandeel daarbij is het vormgeven aan de strategische projectaanpak, die ervoor zorgt dat het Dataplatform effectief gebruikt wordt. Op deze manier gaat data voor de klant werken.

Constant change

Ons vakgebied verandert enorm snel. Modellen van datavolwassenheid worden links en rechts ingehaald door de technologie en de realiteit. Dit vereist ‘omdenken’ en vraagt om innovatief denken. Samen met klanten dit pad van ‘constant change’ bewandelen en integraal databeleid inrichten zie ik als de uitdaging.

Samenwerken met de klant

Het samen met de klant versterken van de datakracht van organisaties, door strategie, cultuur en techniek bij elkaar te brengen vind ik heel mooi om te doen. Als Data & Analytics dienstverleners opereren wij echt op het snijvlak van de business en de techniek: alleen als je die twee bij elkaar krijgt, krijg je de mooiste resultaten en bereik je een staat van continue innovatie. En daar gaat het om.

'