Menu

In control zijn

Als CFO ben ik eindverantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het financiële beleid binnen Motion10. Mijn rol daarbij is het “in control” houden van de organisatie, het waarborgen van de financiële positie van Motion10 door grip te houden op de geldstromen en het verzorgen van de in- en externe rapportages omtrent de financiële situatie.

Anticiperen op veranderingen in de markt

Daarnaast is het van belang om tijdig te kunnen anticiperen wat de gevolgen van veranderingen in de markt zijn voor het budget en de toekomst van Motion10 zodat de financiële gezondheid van Motion10 gewaarborgd blijft.

'