Op basis van informatie en helder geformuleerde doelen sterk zijn en sterk blijven

Op basis van informatie en helder geformuleerde doelen sterk zijn en sterk blijven

Samen met het Finance-, het Office Management- en het interne IT-team ben ik verantwoordelijk voor onder andere de financiële informatievoorziening en processen, de compliance, de planning en control cyclus en de interne IT binnen Motion10. Wanneer we op basis van de juiste informatie duidelijk weten waar we naar toe willen en een ieder hetzelfde doel najaagt en betrokken is, bereiken we samen successen die gevierd kunnen worden. Door het management van de juiste informatie te voorzien kan zij op basis daarvan het beleid en de strategie uitzetten. Op basis van de juiste informatievoorziening kunnen alle medewerkers van Motion10 handelen en ontstaat er meerwaarde.

Diversiteit

Diversiteit is nodig om op ieder vlak te excelleren. Als iedereen binnen Motion10 zijn of haar talenten benut, blinken we op diverse vlakken uit! Juist door de diversiteit in mensen (qua gender, achtergrond, leeftijd, talent, competenties, ervaringen, et cetera) maar zeker ook in afdelingen en daarin samenwerking op te zoeken zijn wij onderscheidend.

Het is leuk waar te nemen dat we door diverse invalshoeken verschillende inzichten creëren en hiermee zowel collega’s als klanten kunnen inspireren en motiveren!