Inzicht in onderhoudsbehoeften met dataplatform in Azure

Read the English version here.

Waterschappen maken voor het transport van afvalwater gebruik van een omvangrijk netwerk van verschillende type leidingen, stations en gemalen. Meetinstrumenten registreren het procesverloop door heel het netwerk. Motion10 heeft in samenwerking met Croonwolter&dros voor Waterschap Brabantse Delta, klant van Croonwolter&dros, een dataplatform in Azure ontwikkeld. Daarmee worden de door de meetinstrumenten gegenereerde data voor Waterschap Brabantse Delta near real time beschikbaar. Zo krijgt het waterschap optimaal inzicht in de prestaties en onderhoudsbehoeften van het netwerk.

Verlaging onderhoudskosten, verbetering prestaties

De near real time data wordt beschikbaar gesteld aan medewerkers van de centrale regiekamer (CRK) van het waterschap. Deze centrale afdeling binnen het waterschap is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing op de voornaamste KPI’s, zoals de onderhoudsbehoeften. Alexander Proost, Projectleider Croonwolter&dros: “Voorheen ontvingen de medewerkers van de CRK een periodieke update over de prestaties van de leidingen en gemalen. Nu hebben zij 24/7 toegang tot een dashboard in Power BI waarin de data direct wordt gevisualiseerd. Daarmee is het waterschap in staat om accuraat te handelen, specifieker onderhoud te plegen naar behoefte en noodzaak (verlaging onderhoudskosten) en storingen te voorkomen (verbetering prestaties).”

 

Volwaardig alternatief in de cloud voor SQL Server-omgeving

Deze hoogwaardige datagedreven procesvoering wordt mogelijk gemaakt door het door Motion10 in samenwerking met Croonwolter&dros ontwikkelde dataplatform. De basis van deze oplossing is de toegepaste Lakehouse-architectuur: de opslag van de data vindt plaats in Azure Data Lake Storage, de verwerking van de data in Azure Databricks. Door de inzet van een Delta Lake, met de ondersteuning voor gecontroleerde transacties (ACID), is er in de cloud een volwaardig alternatief voor een SQL Server-omgeving gerealiseerd. Een ander voordeel is de onbeperkte schaalbaarheid. Met deze cloud-oplossing hoeft, in tegenstelling tot bij een SQL Server-omgeving, alleen betaald te worden voor rekenkracht die daadwerkelijk wordt afgenomen en wordt het kostenplaatje voordeliger en flexibeler.

Rapportages elk uur ververst met nieuwste data uit IoT devices

Met het dataplatform in Azure zet het waterschap een eerste stap naar dataverwerking in de cloud door gebruik te maken van Azure Databricks (dataverwerking) en Synapse (data-orchestratie). De oplossing is zeer geschikt voor data-uitwisseling met onder andere IoT devices van het waterschap en is volledig event-driven: de rapportages worden elk uur ververst met de nieuwste data uit de IoT devices.

Nieuwe basis procesautomatisering waterschappen

De gezamenlijke doelstelling van Croonwolter&dros en Motion10 met het dataplatform in Azure is het introduceren van een nieuwe basis voor procesautomatisering binnen de waterschappen. Alexander Proost: “Het platform is voor Waterschap Brabantse Delta ontwikkeld om het inzicht in hun onderhoudsbehoeften te optimaliseren, maar in de toekomst ook uit te rollen voor hun andere KPI’s. Wij zijn optimistisch over het realiseren van onze doelstelling. Hoe dan ook wordt Waterschap Brabantse Delta met deze oplossing een voorloper binnen haar sector.”

Meer weten over het toepassen van een Lakehouse-architectuur binnen jouw organisatie?

Lees de blog ‘Een Lakehouse: Data Warehouse en Data Lake in één’ van Jerrold Stolk, Technology Lead Data & Analytics Motion10, en Dylan van Riel, Data & Analytics Consultant Motion10.

Lees hier de blog over het toepassen van een Lakehouse-architectuur