Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Het wordt voor organisaties steeds aantrekkelijker om grote delen van het applicatielandschap naar de cloud te verplaatsen en te moderniseren. Het Cloud Transitie Ontwerp van Motion10 brengt met een doelarchitectuur en een advies voor uw Cloud Innovatie Lab structuur aan in deze reis en kan de kans op succes sterk vergroten.

Innoveren met de cloud wordt steeds gemakkelijker, sneller en veiliger. Met de Microsoft Azure en Office 365 SaaS en PaaS diensten kunt u veel sneller innoveren en aan de klantwens blijven voldoen. Bijvoorbeeld met mogelijkheden op het gebied van integratie met standaard SaaS applicaties, geavanceerde data services, bots en IoT. Door het ontsluiten van data en bedrijfsfuncties via API’s kunt u een uitgebreid ecosysteem en nieuwe business modellen opzetten.

Cloud architectuur en verandering in uw organisatie

Maar hoe gaat u nu de architectuur bepalen? Wat is de beste manier om verschillende applicaties naar de cloud te brengen? En wat moet er in uw organisatie veranderen om met de snel evoluerende cloud diensten de juiste services aan te kunnen blijven bieden en te kunnen innoveren?

Cloud Transitie Ontwerp: de transitie naar de cloud in drie stappen

Motion10 heeft een standaard aanpak ontwikkeld om organisaties als die van u naar de cloud te brengen en uw applicatielandschap te moderniseren. Het Cloud Transitie Ontwerp van Motion10 brengt structuur aan in uw reis naar de cloud.

 

Is uw IT-landschap klaar voor de toekomst?

Een flexibel en schaalbaar platform

Het tempo van technologische verandering versnelt. Innovatieve disruptie is nu de norm. Om daarop in te kunnen spelen heeft uw organisatie een flexibel IT-landschap nodig. Wij bieden u een platform dat al uw back-end systemen efficiënt integreert. Vanuit dat platform kunt u alle informatie ontsluiten naar een digitale werkomgeving, SaaS diensten, portalen, apps en alle toepassingen die er in de toekomst nog bij zullen komen. Het flexibele Dataplatform van Motion10 kan één van de bouwstenen zijn voor uw digitale transformatie.

Maximaal rendement uit bestaande en nieuwe systemen

Organisaties die werken met veel verschillende applicaties ervaren vaak dat één-op-één-koppelingen onoverzichtelijk en kostbaar zijn om te onderhouden. Het wordt steeds moeilijker om de IT-omgeving te beheersen. Door applicaties te integreren, haalt uw bedrijf maximaal rendement uit de aanschaf en ontwikkeling van softwareapplicaties. Bovendien helpt het u om sneller nieuwe systemen te implementeren en aan te sluiten. Microsoft- en derde producten die wij hiervoor gebruiken zijn onder andere:

Azure Integration whitepaper

IT-middelen zoals Azure moeten zo worden ingezet dat ze de grootste commerciële waarde voor uw organisatie opleveren. Door Azure Logic Apps tussen uw toepassingen, portals en apps te implementeren, kunt u handmatige en directe  integratielijnen (‘spaghetti’) hiertussen elimineren en een beter beheersbaar integratieplatform (‘lasagna’) creëren. In deze whitepaper beschrijft Gijs in ’t Veld een aantal thema’s die kunnen helpen om bedrijfsprocessen – en daarmee uw bedrijfsresultaat – te verbeteren, en die de feitelijke commerciële waarde van een iPaaS-oplossing – zoals Logic Apps van Microsoft Azure – bewijzen.

 

Beheersbare, efficiënte en flexibele IT. Nu en in de toekomst

Motion10 heeft een schat aan ervaring met het integreren en beschikbaar maken van informatie uit verschillende bronnen. Onze integratiespecialisten helpen u het beste uit uw IT-omgeving te halen, ook als u werkt met een grote verscheidenheid aan systemen en databases. Uw on premises, cloud of hybride integratieplatform is de plaats waar de informatie vanuit onderliggende systemen samenkomt, en van waaruit die informatie éénduidig beschikbaar wordt gesteld. Voor klanten, partners, en uw eigen medewerkers. We maken daarbij gebruik van eenduidig toepasbare integratiepatronen en best practices, en herbruikbare componenten voor foutafhandeling, monitoring en beheer. Zo maakt u op heel praktische wijze gebruik van onze ervaring.

Meer weten?

Wilt u meer rendement halen uit uw bestaande applicaties? Neem contact op met Wilfred Noppers, Unit Manager Azure & Integration

Neem contact op