Security & Compliance

Wij realiseren een veilige en betrouwbare werkomgeving

  • Een veilige werkomgeving in de cloud
  • De Basis op Orde voor werken in de Microsoft cloud
  • Plaats- en tijdonafhankelijk veilig toegang tot uw werkomgeving
  • Voldoen aan wet- en regelgeving via een compliance baseline

Security & Compliance

Security was nog nooit zo actueel als nu. Door COVID-19 is het belang van security in een stroomversnelling gekomen; thuiswerken is het nieuwe normaal voor ons allen geworden. We werken vooral vanuit huis, gebruiken verschillende ‘devices’ en willen toegang tot alle relevante bedrijfsinformatie. Dit roept nieuwe vragen op rondom informatiebeveiliging én het veilig samenwerken met collega’s en externe partijen. Dit vraagt van organisaties om nieuw beleid en meer aandacht voor een veilige en betrouwbare werkomgeving. Deze ‘veilige’ werkomgeving heeft in de afgelopen tijd een heel andere invulling gekregen: deze is niet meer aan een fysieke plek gebonden, maar toch is het gewenst om altijd en overal toegang te hebben tot informatie.

Deze verschuiving naar een nieuwe werkomgeving in de cloud brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo moeten we ons ervan bewust zijn dat de grip op informatie, identiteiten, werkplekken en platformen verandert. Het is niet meer voldoende om een grote vestingmuur om onze informatie heen te bouwen, want een deel van onze informatie leeft daarbuiten. Die informatie wordt ook geraadpleegd en gedeeld met de buitenwereld, op een werkplek die we niet beheren en geraadpleegd kan worden door een identiteit (‘gebruiker’) die we niet kennen.

Wij zeggen: een moderne werkplek is altijd een veilige werkplek. Het is voor ons dan ook geen verrassing dat Microsoft de moderne werkplek nu tot ‘Modern Work & Security’ heeft gedoopt; de thema’s Security en Compliance hebben ook bij Microsoft nog nooit zo hoog op de agenda gestaan.

Een veilige werkomgeving

Vanuit onze unit Modern Work & Security werkt een toegewijd team van gecertificeerde Security & Compliance specialisten voortdurend aan het veilig inrichten, beheren en monitoren van de Moderne Werkplek van onze klanten. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie- en identiteitbeveiliging worden op de voet gevolgd. Ook de relevante wet- en regelgeving als AVG, BIO, NEN en ISO is bekende materie voor onze specialisten.

 

Om invulling te geven aan een veilige werkomgeving voor onze klanten, maken wij gebruik van een uitgebreide set gereedschappen; van een Security en Compliance Baseline tot en met het volledig in beheer nemen en ontzorgen van de werkomgeving via onze Cloud Security Care-dienst. Hierbij vergeten we ook de bewustwording van de medewerkers bij onze klanten zeker niet. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen, en het voorkomen van beveiligingsincidenten ligt nog steeds en vooral bij de medewerker zelf.

 

Omgaan met beveiliging op basis van Zero Trust

Een raamwerk met duidelijke principes en gelaagde beveiliging toepassen is een goede eerste stap voor het beveiligen van jouw IT-middelen. Het Zero Trust Framework van Microsoft heeft drie principes: verifieer expliciet, verstrek zo min mogelijk rechten en ga ervan uit dat er ingebroken is. Deze principes worden toegepast op de verschillende lagen van beveiliging, zodat het fundament voor beleid wordt gevormd en richting wordt gegeven aan verdere beslissingen.

Om het Zero Trust Framework beter in kaart te brengen voor jouw organisatie, bieden wij de volgende Security Workshops aan:

 

Protect and Govern Sensitive Data Workshop

Met deze workshop gaat je aan de slag met het beschermen van gevoelige informatie en het bewust maken van eindgebruikers, met de producten die je al bezit. Als resultaat krijg je inzicht in de huidige staat van jouw Microsoft 365-service-activering, een lijst met gevonden risico’s op gebied van privacy en regelgeving, aanbevelingen voor het beperken van waargenomen risico’s en vervolgstappen voor het beschermen van gevoelige gegevens. 

Ik wil meer weten over deze workshop

Secure Identities and Access Workshop

Identiteitsaanvallen komen steeds vaker voor. In deze workshop leer je hoe je de datalekken van morgen kunt voorkomen door identiteiten vandaag nog te beveiligen. Wij helpen je bij het vinden van identiteitsrisico’s die zich nu in jouw omgeving voordoen, het verkrijgen van inzicht in jouw applicatielandschap en bij het verbeteren van jouw identiteitsbeveiliging.

Ik wil meer weten over deze workshop

Meer weten of direct aan de slag?

Wil je weten hoe wij voor je een veilige werkomgeving kunnen realiseren of wens je meer informatie over een Basis op Orde-traject voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Rob van Duijn, Unit Manager Modern Work & Security, of met jouw Motion10 Accountmanager.