Zorg voor innovatie

Zorginstellingen hebben een grote verantwoordelijkheid. Tegenover de cliënt, de overheid én de zorgverlener. Door efficiënter te werken, kan zoveel mogelijk tijd en budget worden besteed aan het verlenen van zorg. ICT en innovatie ondersteunen daarbij.

Een aantal grote uitdagingen:

  • Hoe kan digitaal samenwerken uw teams effectiever maken?
  • Hoe zorgt u dat cliënten, familie en vrienden, vrijwilligers en andere zorgverleners altijd over de juiste informatie beschikken?
  • Hoe maakt u het leveren van goede zorg meetbaar en inzichtelijk?

Benchmarkrapport: ICT trends in de zorg 2016/2017

Download hier gratis de benchmark ICT trends in de zorg. Hoe anticiperen zorginstellingen op de noodzaak tot innovatie, herijking en verandering? Door welke business drivers laat men zich leiden en op welke wijze kan IT hier een bijdrage aan leveren? In dit rapport beschrijven we de belangrijkste resultaten van een benchmarkonderzoek, dat door Motion10 is uitgevoerd binnen de zorgsector in Nederland.

Lees meer

Uw cliënt centraal

  • Het familieportaal – Cliënten en hun families willen steeds meer regie over het eigen zorgdossier. Het familieportaal bevat een dagboek van de zorgverlening, een agenda voor dagactiviteiten, overeenkomsten en fora voor communicatie met zorgverleners. Zo geeft het inzicht in alle facetten van de zorgverlening voor de cliënt.
  • Het medewerkersportaal – Een medewerkersportaal draait om self-service. De zorgverlener heeft één omgeving voor zaken als opleidingen, nieuws, digitale loonstroken, declaraties, kwaliteitsmanagement, HR-dossiers en roosterplanningen. Door het portaal te koppelen aan andere systemen, zoals het ECD, krijgt het nog meer waarde.
  • Zorgdashboard – Wilt u inzicht in behaalde opleidingen per zorgafdeling of het aantal beschikbare bedden in een bepaalde periode? Op basis van heldere rapportages en analyses kunt u beter sturen en beslissen. Met Business Intelligence maakt u de KPI’s die voor uw instelling belangrijk zijn inzichtelijk.

 

Minder budget, maar toch méér handen aan het bed

We moesten de communicatie stroomlijnen, om zo meer handen aan het bed te houden. Een bijkomend voordeel is dat we zo konden besparen op kosten.

In de zorgsector hebben wij ook gewerkt voor: