Customer Success

Wij maken, samen met je, jouw digitale innovatie succesvol

  • De mens als sleutel voor succesvol veranderen
  • De kracht van uw organisatie gebruiken
  • Een toegewijd team van gecertificeerde professionals

De mens is de sleutel achter succesvol veranderen

Onze klanten en hun medewerkers functioneren in een wereld die continu verandert. Vanuit onze unit Customer Success lopen we mee met onze klanten, helpen we hen op gang, zorgen we voor een optimale gebruikerservaring en begeleiden we veranderingen om digitale innovatie succesvol te maken.

Dat doen we niet alleen in projecten, maar ook daarbuiten: onze diensten en oplossingen bewegen voortdurend mee met de continu veranderende wereld. Met dienstverlening op maat zorgen wij dat onze klanten succesvol worden en blijven. Dit doen we met de door ons ontwikkelde project- en veranderaanpak: MotionWoW (Way of Working).

MotionWoW – onze integrale project- en veranderaanpak

MotionWoW is onze end-to-end methodiek om tot succesvolle implementatie en gebruik van software-oplossingen te komen. Dat doen we door de gewenste verandering vanuit het waarom te benaderen en tot een continu proces te maken, zowel in werkwijze als in cultuur. De methodiek kan ook worden toegepast in situaties waarin een oplossing al is geïmplementeerd, maar nog onvoldoende gebruikt wordt. Lees hier meer over MotionWoW.

Customer Success is het principe dat het volledige bedrijf er alles aan doet om te zorgen dat haar klanten succesvol zijn in het gebruik van hun oplossingen of diensten.

Onze unit Customer Success geeft hier invulling aan. Onze mensen doen er alles aan om te zorgen dat onze klanten succesvol zijn in het gebruik van al onze oplossingen en diensten. Als uitgangspunt nemen we de verandering, niet de technologie. We doen dit, anders gezegd, technologie-overstijgend, bijvoorbeeld met de overgang naar een moderne samenwerkingsomgeving met behulp van Microsoft 365 of Microsoft Teams, een datagedreven organisatie met behulp van een cloud dataplatform in Azure of dashboarding in Power BI of de inzet van low code-applicatieontwikkeling met het Microsoft Power Platform.

Lees ook: Snelle adoptie Microsoft Teams met Customer Succes-aanpak bij het Van Gogh Museum

Onze overtuiging

Succesvolle digitale innovatie begint bij de adoptie van een nieuwe werk- en denkwijze. Om flexibel in te kunnen spelen op continue veranderingen in de markt en continu veranderende wensen van jouw klanten, moet je eerst jouw eigen mensen in staat stellen wendbaar te werken. Maar hoeveel aandacht besteed je daarbij aan het begeleiden van de verandering die jij vraagt? Het negeren van het belang van adoptie, betekent dat investeringen die zijn gedaan niet optimaal renderen, of zelfs grotendeels onbenut blijven. De meerwaarde, die je voor ogen had, wordt niet behaald.

Techniek staat voor niets, de mens voor alles!

Niet de techniek, maar de mens staat centraal in onze aanpak. De mens zien wij als de sleutel voor een succesvolle verandering! Dit staat los van de in te zetten techniek. Het zijn de klant en haar medewerkers die we willen begeleiden in de steeds sneller veranderende wereld.  Wij willen meerwaarde bieden en de ‘waarde’ van onze oplossingen aantonen. Indien gewenst tonen we deze waarde aan de hand van onze Strategie & Value Discovery Workshops.

Lees ook: Make IT happen! – vier tips voor customer succes in IT-projecten

Customer Success team

Hiervoor hebben we een toegewijd team van specialisten beschikbaar; specialisten die vanuit hun expertise en op basis van best practices, onze klanten ondersteunen en begeleiden bij de overgang naar nieuwe digitale hulpmiddelen. Dit is ons Customer Success team. Onze Change en User Centered Design-specialisten nemen onze klanten bij de hand, om vanuit hun gebruikersperspectief oplossingen te bieden die aansluiten bij hun belevingswereld. Onze Project- en Change Leads zorgen ervoor dat onze opdrachten – in samenspraak met onze klanten – gecoördineerd en gecontroleerd uitgevoerd worden.

Download hier de whitepaper: De sleutel voor succesvolle IT-projecten

Meer weten of direct aan de slag?

Wil je meer weten over onze Customer Success-aanpak of direct aan de slag? Neem dan contact op met jouw Motion10 Accountmanager of met Ron Witjes, Unit Manager Customer Success.

Neem contact op