IT-security: belemmering of business enabler?

20 december 2018

Informatiebeveiliging als versneller van digitale innovatie

Security en compliance zijn in deze veranderlijke tijden belangrijke thema’s. Te vaak nog zien organisaties de beveiliging van informatie als een belemmering voor de snelle digitale transformatie die benodigd is om relevant te blijven voor klanten. Innovatieve informatiebeveiliging hoeft echter geen beperking te zijn, maar kan – indien slim ingezet – juist een business enabler zijn.

In deze tijd van digitale transformatie wordt informatie steeds beter toegankelijk. Kennis en inzichten worden sneller en makkelijker gedeeld, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Dit maakt samenwerken met partners en klanten makkelijker, het verschaft inzicht voor klanten en maakt de communicatielijnen korter. 

Maar de uitwisseling van al dit soort informatie moet natuurlijk wel veilig plaatsvinden. Vooral wanneer het gaat om privacygevoelige informatie, of zaken waarop bijvoorbeeld intellectueel eigendomsrecht van toepassing is.

Restrictieve beveiligingsmaatregelen

Informatie waarop intellectueel eigendom rust en privacygevoelige informatie zijn voor organisaties van zeer groot belang. De maatregelen om deze informatie te beveiligen worden dan ook vaak genomen vanuit het oogpunt van de mogelijke bedreigingen en zijn dus zeer restrictief. 

Security als belemmering voor innovatie

Onder andere vanwege dit soort overwegingen is informatiebeveiliging in het bedrijfsleven vandaag de dag veelal geënt op het zeer voorzichtig omspringen met data en de toegang daartoe. Hierdoor wordt informatiebeveiliging – vooral door mensen in de business – ervaren als een belemmering voor snelle innovatie.

Het is voor niemand leuk om een vernieuwend project te bedenken waarbij data openlijk gedeeld wordt met externe partners of klanten, en dan te horen dat dat vanwege security redenen niet mogelijk is. Of dat het wel mogelijk is, maar dan pas over drie maanden.

Innovatieve informatiebeveiliging als enabler van digitale transformatie

Het is onze visie dat innovatieve informatiebeveiliging geen belemmering hoeft te zijn voor snelle digitale innovatie. Sterker; wij zijn ervan overtuigd dat innovatieve information security juist een enabler kan zijn voor snelle transformatie. Informatiebeveiliging die up-to-date en state-of-the art is, kan uw digitale transformatie op de volgende drie manieren ondersteunen:

  1. State-of-the art security maakt state-of-the-art manieren van samenwerken mogelijk.
    Als u de toegang tot documenten, dashboards en andere informatie bijvoorbeeld beveiligt door middel van een vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning, maakt u niet alleen de beveiliging scherper. U maakt het in één keer ook veel makkelijker voor medewerkers om informatie te benaderen en om die te delen met gemachtigde derden.
  2. State-of-the-art security ontzorgt en creëert daardoor ruimte voor innovatie.
    Zowel uw IT-afdeling als mensen uit de business kunnen zich beter richten op het ontwikkelen van nieuwe diensten en functionaliteiten, wanneer zij zich geen of veel minder zorgen hoeven te maken over veiligheidsrisico’s.
  3. Bewustzijn rondom informatieveiligheid leidt tot meer focus op de klant. Informatiebeveiliging valt of staat bij de adoptie van een sterk bewustzijn van informatieveiligheid door al uw medewerkers. Er zijn meer privacygevoelige data buitgemaakt door menselijke slordigheid dan door alle hackers van de wereld bij elkaar.

    Een diep bewustzijn van de verantwoordelijkheid van organisaties om zo veilig mogelijk om te gaan met de informatie van de klant, draagt bij aan de algehele cultuurverandering die noodzakelijk is om succesvol digitaal te transformeren. Het draagt er namelijk aan bij dat het steeds meer een reflex wordt voor uw medewerkers om het belang van de klant centraal te stellen.

Meer over Security & Compliance?

Innovatieve informatiebeveiliging maakt het mogelijk om uw digitale transformatie te ondersteunen. Door alles wat u voor uw klant doet zo veilig én gemakkelijk mogelijk te kunnen doen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ralph Blokpoel of Albert Hoitingh, Solution Architecten bij Motion10.