‘Unleash innovation & transform uncertainty!’ Motion10 bij Gartner Data & Analytics Summit

20 september 2022

Synthetic data, augmented analytics en decision designing

Het thema van het Data & Analytics Summit 2022 is ‘Unleash Innovation & Transform Uncertainty’. Er is volgens Gartner geen sprake van een ‘new normal’ maar van een ‘no normal’. Dit geeft blijvende onzekerheid die vraagt om continue flexibiliteit, innovatie en (her)investeren in een Data & Analytics strategie. Data & Analytics is daarbij niet meer weg te denken in een business strategie en voegt significante waarde toe in digitale transformatie. Alex Zweekhorst en Lars Bouwens van Motion10 reisden af naar Orlando voor het driedaagse Data & Analytics Summit van Gartner en delen de belangrijkste inzichten.

Drie onderwerpen die indruk op ons hebben gemaakt zijn: synthetic data, augmented analytics en decision designing.

Synthetic data ter vervanging van real data

Als organisatie beschik je niet altijd over de juiste data. Dit kan zijn omdat de data bijvoorbeeld onvolledig is, de data niet bestaat of dat je de juiste data niet tot je beschikking hebt. Gartner ziet hierin het groeiende belang van synthetic data. Synthetic data heeft dezelfde structuur als echte data, maar wordt kunstmatig gecreëerd. Volgens Gartner zal in 2030 synthetic data dominant zijn in AI models. Synthetic data kan bijvoorbeeld helpen om forecast modellen beter te laten werken (in het geval van afwijkende omzetcijfers door bijvoorbeeld een pandemie), ontbrekende datapunten toevoegen wanneer bepaalde events niet voorkomen of privacygevoelige data te vervangen met vergelijkbare, data. Als organisatie met AI ambities is het essentieel om een competentie op te bouwen op het gebied van synthetic data en te bepalen waar en wanneer synthetic data helpt om betere modellen te creëren. Ook Microsoft en Databricks zien de potentie van synthetic data. Microsoft heeft geïnvesteerd in een AI Lab Project: de Synthetic Data Generator, en Databricks heeft een soortgelijk project, genaamd Labs Data Generator.

 

Sneller en slimmer door Augmented Analytics

De systemen waar we mee werken worden steeds slimmer. Machine learning en artificial intelligence kunnen data engineers en business analisten versterken in hun werk. Gartner ziet hier de trend ‘Augmented Analytics’ en verwacht dat meer dan 80% van de organisaties hier gebruik van gaat maken vóór het eind van 2022. Augmented Analytics betekent dat het systeem meedenkt, werk uit handen neemt en voorstellen en suggesties doet. Actieve, beschrijvende metadata is één van de belangrijke bouwstenen om dit mogelijk te maken.

Data preparatie is tijdrovend en repeterend werk. De tijd van een data engineer is kostbaar en kan veel effectiever ingezet worden om business value te creëren in de vorm van data modellering. Augmented Analytics versnelt het data-preparatie proces door automatische suggesties van data checks, -filtering en -classificatie.

Ook aan de inzichtenkant liggen er kansen. Business analisten en andere data consumers worden minder afhankelijk van een Data & Analytics team dankzij Augmented Analytics. Denk aan het gebruik van Natural Language Querying, het presenteren van interessante inzichten in een dataset of het voorstellen van een AI-model.

Voorbeelden van Augmented Analytics zien we ook terug in de Microsoftproducten en diensten. Mooie voorbeelden hiervan zijn Natural Language Processing in Power BI en de AutoML service op Azure.

 

Decision designing

Innovatie is het resultaat van creativiteit en executiekracht. Dit laatste wordt binnen organisaties verbeterd dankzij hierboven benoemde methoden en technieken, maar hoe creëer je nu écht creativiteit binnen jouw organisatie? De sleutel hiervan ligt in het uitgangspunt dat – volgens Gartner – iedereen zou moeten denken en werken als een designer. En nee, dit betekent niet dat we ineens allemaal een ‘Bob Ross’-cursus of ‘creatief met kurk’-les moeten volgen. Het komt erop neer dat we ons bewust moeten worden dat analytics primair bijdraagt aan het maken van beslissingen, en dat bedrijven het proces om tot een beslissing te komen aan moeten pakken als een designer. Maximale waarde uit data wordt pas behaald als we de juiste vragen leren stellen, en dat is nog een hele kunst!

Het eerder aangehaalde ‘no normal’ heeft hier grote invloed op. De manier waarop traditionele besluitvorming binnen organisaties (op strategisch/tactisch/operationeel niveau) plaatsvindt is namelijk aan het veranderen volgens Gartner. Zo moeten, bijvoorbeeld door de snelheid van grote veranderingen in de wereld, onze topbestuurders op bijna dagelijkse basis grote strategische beslissingen nemen. Andersom zijn er op operationeel niveau talloze voorbeelden van te nemen beslissingen die invloed kunnen hebben op de gehele organisatie.

De organisaties die het ‘decision engineering’ proces het meest creatief weten in te vullen zullen het meeste concurrentievoordeel weten te behalen. Data & Analytics speelt daar een cruciale rol in:
•  Maximaliseer business waarde door data integraal onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie, geen aparte strategie.
•  Stel ‘Data Artists’ aan die stakeholders helpen betere beslissingen te maken, door veel aandacht te besteden aan welke beslissingen dat zijn, welke informatie ze ervoor nodig hebben en goed om te gaan met mogelijke weerstand.
•  Zorg ervoor dat de ‘Data Delivery’ organisatie erop gericht is deze beslissingen te ‘engineeren’, en ja, daar hoort ook goede governance bij.

 

Lees hier hoe wij dit principe vanuit Motion10 succesvol toepassen middels ons User Centered Design-proces, zoals we dit bijvoorbeeld hebben ingezet bij Unilever.

Meer weten of direct aan de slag?

Wil je meer weten over het gebruik van synthetic data, augmented analytics of decision designing in jouw organisatie? Neem dan contact op met Alex Zweekhorst, Unit Manager Data & Analytics, of met jouw Motion10 Accountmanager.

Neem contact op