Whitepaper: Integratie als hefboom voor de cloud transitie

26 mei 2021

Gijs in 't Veld,

Voormalig CTO en Principal Consultant

Integratie als hefboom voor de cloud transitie

Met de opkomst en massale acceptatie van cloud computing wordt het voor organisaties steeds logischer om grote delen van het applicatielandschap naar de cloud te migreren. Cloud technologie maakt het mogelijk om sneller innovatieve oplossingen in productie te brengen om aan de wensen van uw klanten en interne stakeholders te kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen met geïntegreerde chatbots en advanced analytics zoals machine learning.

Waar moet u allemaal aan denken en welke uitdagingen zijn er? De cloud vereist een nieuwe kijk op de business, IT en organisatie. Het biedt de mogelijkheid om de kloof tussen business en IT te overbruggen en de toegevoegde waarde van informatietechnologie voor de organisatie te vergroten, mits de bijbehorende organisatie ook verandert.

Uw cloud transitie roadmap
We bieden u in deze paper een cloud transitie roadmap, bestaande uit drie fasen: Experimenteren, Migreren en Transformeren. Het zwaartepunt ligt voor dit document op de Migratiefase, waarin u als eerste stap uw hybride cloud architectuur vastlegt. Uw hybride cloud architectuur omvat de technische architectuur, IAM & Security, architectuur principes en requirements, en de benodigde IT-organisatie.

Uw hybride cloud architectuur als het technische en organisatorische fundament
Het opzetten van een hybride cloud architectuur, waarbij zowel de technische als organisatorische aspecten worden meegenomen, is cruciaal om een goed fundament te kunnen implementeren dat tegelijkertijd innovaties kan versnellen, business value levert, en goed beheersbaar is

Systeemintegratie als sleutel en hefboom voor de cloud transitie
Het is onze visie dat systeemintegratie cruciaal is voor de cloud transitie. Integratie is de sleutel tot een hybride cloud architectuur en zal tevens een hefboom zijn om de cloud transitie te versnellen. Tegelijkertijd kan integratie helpen de transitie goed te structureren en beheersbaar te maken

Hoe kunt u de cloud transitie het beste structureren en zelfs versnellen? Dat leest u in deze paper.